Patiënt en arts samen laten beslissen

onderzoeksdatabase

Onderzoekssamenvatting

Gepubliceerd op 14 februari 2019

De patiënt en arts moeten samen beslissen welke behandeling het beste bij de patiënt past. Maar hoe pak je zo’n gesprek aan? Een goede vragenlijst helpt misschien.

Doel van dit onderzoek

Met deze studie willen de onderzoekers een hulpmiddel (een vragenlijst) ontwikkelen dat de patiënt en arts helpt om gezamenlijk te beslissen over de best passende behandeling. 

Waarom is dit onderzoek nodig?

Dit onderzoek is nodig omdat de patiënt en arts nog te weinig gezamenlijk beslissen over de best passende behandeling. Dat komt bijvoorbeeld omdat samen beslissen ingewikkeld is. Zo kan de patiënt het lastig vinden om zijn of haar voorkeur duidelijk kenbaar te maken, of weet de arts niet welke hulp de patiënt precies nodig heeft om een passende behandeling te kiezen.

Ondanks de beschikbare online hulpmiddelen om de patiënt meer bij de behandeling te betrekken, weten we eigenlijk niet welke hulp of informatie een patiënt nodig heeft om tot een weloverwogen keuze te komen.

Wat levert dit onderzoek op?

Uit dit onderzoek moet blijken of de vragenlijst geschikt is om aan te geven welke hulp een bepaalde patiënt nodig heeft om samen met de arts te beslissen over de passende behandeling.

Hoe wordt dit onderzoek uitgevoerd?

Om dit onderzoek uit te voeren voeren de onderzoekers meerdere gesprekken met verschillende groepen kankerpatiënten, hun verzorgers, niet-zieke proefpersonen en behandelaars. Hierdoor hopen de onderzoekers een goed beeld te krijgen over de hulp en informatie die bepaalde groepen kankerpatiënten nodig hebben, zodat ze goed kunnen meebeslissen over hun behandeling.

De onderzoekers zetten deze kennis vervolgens om naar een zinvolle vragenlijst. Patiënten en artsen testen deze vragenlijst dan in de praktijk.