Overlevingskansen van kankercellen verkleinen

onderzoeksdatabase

Onderzoekssamenvatting

​Gepubliceerd op 14 mei 2019

Kankercellen hebben allerlei trucjes om therapieën en het afweersysteem te ontlopen. Hierdoor kan de kanker doorwoekeren of terugkomen. Het is dus nodig om die trucjes te saboteren.

Doel van dit onderzoek 

Met dit onderzoek willen de onderzoekers aantonen dat beïnvloeding van een bepaald eiwit zorgt voor een verstoring van de energiestofwisseling van een kankercel en dat de kankercel op ‘commando’ doodgaat. 

Waarom is dit onderzoek nodig?

Dit onderzoek is nodig, omdat kanker nog te vaak ongevoelig wordt voor een bepaalde behandeling, zoals chemo- of immunotherapie. De kanker kan bepaalde therapieën ontlopen, omdat het hier trucjes voor heeft. Het is dus belangrijk om die trucjes te saboteren.

Door een truc van kankercellen kunnen ze hun stofwisselingsproces zuurstofzuiniger maken. Een andere truc is dat kankercellen ‘dood op commando’ (geprogrammeerde celdood) kunnen voorkomen. Hierdoor kan bijvoorbeeld therapieongevoeligheid ontstaan. Op commando doodgaan is het gevolg van een ketenreactie waarin elke stap door bepaalde eiwitten wordt gecontroleerd. Als één zo’n eiwit onvoldoende werkt dan hapert die keten. Deze hapering leidt, in dit geval, tot ongevoeligheid van de kankercel om op commando dood te gaan.

Een van die belangrijke eiwitten uit deze keten is ‘soluble adenylyl cyclase’ (sAC). Uit proeven met celkweken bleek dat je via sAC het stofwisselingsproces en geprogrammeerde celdood kunt beïnvloeden. Daarom willen de onderzoekers hier meer over weten. 

Wat levert dit onderzoek op?

Uit dit onderzoek moet blijken of de kennis over dit eiwit kan worden omgezet naar een nieuwe therapievorm (zoals small molecules-therapie) zodat de kans op therapieongevoeligheid kleiner wordt.

Plan van aanpak

Om dit onderzoek uit te voeren bestuderen de onderzoekers in het laboratorium de rol van het eiwit (sAC) in het stofwisselingsproces en geprogrammeerde celdood met behulp van celkweken en speciale muizen. Dit doen ze op verschillende manieren, waaronder door het afremmen en stimuleren van sAC. Hierdoor hopen ze small molecules te vinden die sAC remmen of activeren en daardoor geschikt zijn om als therapie toe te passen.