Overlevingskansen bij eierstokkanker verbeteren

onderzoeksdatabase

Onderzoekssamenvatting

​Gepubliceerd op 13 februari 2019

Als de arts de diagnose eierstokkanker stelt dan is de ziekte vaak al uitgezaaid, waardoor de kans op genezing normaal gesproken klein is. Kan een verwarmde chemotherapie na de operatie de vooruitzichten verbeteren? 

Doel van dit onderzoek

Met dit onderzoek bestuderen de onderzoekers of een verwarmde chemotherapie voor de operatie de overlevingskansen vergroot van vrouwen met uitgezaaide eierstokkanker.

Waarom is dit onderzoek nodig?

Dit onderzoek is nodig omdat bij het stellen van de diagnose eierstokkanker vaak al uitzaaiingen aanwezig zijn, waardoor de vooruitzichten slecht zijn. Normaliter bestaat de behandeling uit een operatie en daarna chemotherapie. Dit heet primaire debulking. Soms is een operatie pas mogelijk nadat chemotherapie de tumor kleiner maakte. Deze volgorde heet intervaldebulking.

Ondanks deze zware behandeling komt de kanker bijna altijd terug. Vaak in het buikvlies. Dit is dan ook een belangrijke locatie voor een volgende stap in het behandeltraject. Eén optie is de HIPEC. Dit is een behandeling waarbij de buik na de operatie wordt gespoeld met een verwarmde chemotherapie. Eerder onderzoek toonde aan dat de vooruitzichten verbeteren voor patiënten bij wie een intervaldebulking werd gevolgd door een HIPEC. Geldt dit ook voor patiënten met een debulking? 

Wat levert dit onderzoek op?

Uit dit onderzoek moet blijken of HIPEC een meerwaarde heeft bij een primaire debulkingsoperatie, zoals eerder is aangetoond voor een intervaldebulkingsoperatie. Als dat zo is, dan wordt deze behandelcombinatie opgenomen in de landelijke behandelrichtlijn voor eierstokkanker.

Hoe wordt dit onderzoek uitgevoerd?

Om dit onderzoek uit te voeren benaderen de onderzoekers vrouwen met eierstokkanker voor deelname. Het gaat om vrouwen met eierstokkanker die is uitgezaaid naar de buikholte en voor wie een primaire debulking gepland staat. Loting bepaalt of de patiënt de primaire debulkingsoperatie met of zonder HIPEC krijgt. Beide groepen krijgen een chemokuur, zoals volgens de behandelstandaarden gebruikelijk is. Het onderzoek vindt in meerdere ziekenhuizen in Nederland plaats.