Overbehandeling van triple negatieve borstkanker voorkomen

onderzoeksdatabase

Onderzoekssamenvatting

​Gepubliceerd op 14 mei 2019 

Achtergrond

Triple negatieve borstkanker is een agressieve vorm van borstkanker die vaker en sneller uitzaait en na behandeling eerder terugkomt dan andere borstkankersoorten. Jaarlijks treft de ziekte ruim 2.000 Nederlanders, vooral wat jongere vrouwen. Volgens de richtlijnen worden alle patiënten na operatie of bestraling aanvullend behandeld met chemotherapie.  

Eerder onderzoek liet zien dat er binnen deze groep bepaalde (erfelijke) kenmerken zijn die de prognose voor de patiënt beïnvloeden. Een belangrijke, nog ongepubliceerde bevinding is dat een groot deel (62%) van de vrouwen met triple negatieve borstkanker die géén chemotherapie kreeg, na 15 jaar nog ziektevrij in leven zijn. Dat wijst erop dat chemotherapie voor deze groep patiënten vaak onnodig is. De vraag is nu: wie van deze patiënten moet je wel met chemo behandelen en wie niet? 

Het onderzoek

Het doel van dit project is een test ontwikkelen, die aangeeft welke jonge vrouwen met triple negatieve borstkanker hoogstwaarschijnlijk weinig baat hebben bij chemotherapie.  

Eerdere studies keken altijd binnen jonge vrouwen die waren behandeld met aanvullende chemotherapie, wat het niet mogelijk maakte om naar het natuurlijke beloop van de ziekte te kijken zonder het effect van de chemotherapie die erdoorheen speelt. De onderzoekers in dit project gebruiken een unieke Nederlandse dataset met gegevens van jonge vrouwen met triple negatieve borstkanker die wél een operatie ondergingen, maar géén chemotherapie. De onderzoekers beschikken over tumorweefsel van deze patiënten waarin ze de moleculaire kenmerken in kaart brengen en linken aan de prognose van deze patiënt. Deze kenmerken kunnen worden gebruikt om voor toekomstige patiënten te bepalen of zij baat hebben bij chemotherapie of niet. 

Relevantie voor de patiënt

Chemotherapie is een zware behandeling die vaak gepaard gaat met slechtere kwaliteit van leven op de korte en lange termijn. Dit onderzoek kan mogelijk maken dat bepaalde jonge vrouwen met triple negatieve borstkanker in de toekomst geen chemotherapie meer nodig hebben.