Opnieuw lymfeklierkanker: oorspronkelijke of nieuwe tumor?

onderzoeksdatabase

Onderzoekssamenvatting

Gepubliceerd op 15 februari 2019

Helaas komt kanker soms terug. Is dit dan dezelfde kanker als voorheen of een nieuwe kanker in hetzelfde weefsel? Dit onderscheid kan belangrijk zijn voor de behandelkeuze. 

Doel van dit onderzoek

Met dit onderzoek willen de onderzoekers beter begrijpen hoe kanker terugkomt bij ex-kankerpatiënten. Is de oorspronkelijke tumor teruggekomen of is sprake van een nieuwe tumor in hetzelfde weefsel?  

Waarom is dit onderzoek nodig?

Dit onderzoek is nodig omdat kanker bij een deel van de patiënten terugkomt (recidief) maar het is de vraag of dat de oorspronkelijke tumor is of een nieuwe tumor in hetzelfde weefsel.

Dit onderscheid is belangrijk, want het beïnvloedt de behandelkeuze. Bij een recidief van de oorspronkelijke kanker zijn de kankercellen zeer waarschijnlijk ongevoelig zijn voor de standaardbehandeling, want die heeft de patiënt immers al gehad en desondanks is de kanker terug. Dan zijn waarschijnlijk zwaardere behandelingen nodig, zoals stamceltransplantatie.

Als het niet gaat om de oorspronkelijke kanker maar een genetisch andere tumor in hetzelfde weefsel dan is eigenlijk sprake van een nieuwe primaire tumor. Deze primaire tumor zou best wel eens kunnen reageren op de standaardbehandeling. Dus dat is dan de eerste stap.

Momenteel wordt niet standaard onderzocht of het om een recidief van de oorspronkelijke kanker gaat of om een nieuwe primaire tumor.

Wat levert dit onderzoek op?

Uit dit onderzoek zal moeten blijken hoe vaak het om een recidief gaat of om een nieuwe primaire tumor bij ex-lymfeklierkankerpatiënten. Bovendien hopen de onderzoekers dat zij factoren kunnen identificeren die kunnen voorspellen wie het meest risico heeft op één van beide situaties. Deze kennis zal uiteindelijk de behandeling van patiënten kunnen verbeteren. 

Hoe wordt dit onderzoek uitgevoerd?

Om dit onderzoek uit te voeren zullen de onderzoekers in het laboratorium DNA halen uit kankercellen van patiënten bij wie opnieuw lymfklierkanker is vastgesteld. Door het DNA van de eerste en tweede lymfeklierkanker (van dezelfde patiënt) te vergelijken kunnen de onderzoekers vaststellen in hoeverre het overeenkomt. Veel gelijkenis duidt op een recidief van de oorspronkelijke tumor terwijl weinig  gelijkenis meer past bij een nieuwe primaire tumor in hetzelfde weefsel. Vervolgens willen de onderzoekers ook het tumorweefsel gaan verzamelen van patiënten die op dat moment lymfklierkanker hebben. Door deze patiënten langere tijd te volgen hopen zij voorspellende factoren te vinden.