Op zoek naar verhalen: een narratieve, multimodale interventie voor spirituele zorg voor patiënten met een ongeneeslijke vorm van kanker

lopend

Onderzoekssamenvatting

Een ongeneeslijke vorm van kanker kan ervoor zorgen dat sommige levensvragen of -gebeurtenissen een nieuwe betekenis moeten krijgen. Verhalen uit de wereldliteratuur kunnen mogelijk als inspiratiebron dienen. 

Met dit onderzoek willen de onderzoekers een interventie ontwikkelen die patiënten met een ongeneeslijke vorm van kanker helpt bij hun zoektocht naar zingeving. 

Waarom is dit onderzoek nodig?

Dit onderzoek is nodig omdat momenteel weinig bewezen zinvolle interventies voor deze groep patiënten voorhanden zijn op het gebeid van geestelijke verzorging. De boodschap dat genezing niet meer mogelijk is roept meestal allerlei levensvragen (existentiële vragen) op. De zoektocht naar antwoorden en het herzien van het eigen levensverhaal is een spirituele tocht. Lange tijd werd gedacht dat patiënten deze tocht alleen zelf konden maken, maar de onderzoekers van dit project denken dat ondersteuning hierbij zinvol kan zijn. Maar hoe moet die ondersteuning eruit zien?  

Een interessante interventie is de narratieve benadering. Waarschijnlijk kan deze interventie zinvol zijn om patiënten te leren omgaan met existentiële vragen. Met een narratieve benadering kun je de patiënt helpen om alle belangrijke levensgebeurtenissen tot een samenhangend en betekenisvol verhaal te maken. De onderzoekers willen ook weten of kunst en literatuur hier een geschikt hulpmiddel voor zijn. 

Wat levert dit onderzoek op?

Uit dit onderzoek zal moeten blijken of een interventie, gebaseerd is op de narratieve benadering, waarbij de wereldliteratuur en kunst worden benut zinvol is. Als dat zo is dan is hiermee een breed inzetbare interventie beschikbaar die kankerpatiënten, bij wie de kans op genezing niet meer bestaat, steunt in hun zoektocht naar zingeving. 

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?

Om dit onderzoek uit te voeren zullen de onderzoekers een aantal stappen moeten zetten. Eerst moeten de belangrijke gebeurtenissen uit het leven van de patiënt boven tafel komen. Hiervoor gebruiken de onderzoekers speciaal ontwikkelde vragenlijsten en methoden. Vervolgens gaan de onderzoekers met de patiënt kiezen welke teksten uit de wereldliteratuur als voorbeeld kunnen dienen om het eigen levensverhaal te herschrijven. 
Daarna zal een kunstenaar, via co-creatie, de ideeën, wensen en gedachten van de patiënt vertalen in een kunstwerk. Tot slot, zullen patiënten met een geestelijk verzorger reflecteren op de interactie tussen het eigen levensverhaal, verhalen uit wereldliteratuur en het eigen kunstwerk. Zodra de interventie ontwikkeld is, dan zal de haalbaarheid van de interventie getest worden in een pilotstudie met 5 geestelijk verzorgers.