Ontsteking in de beenmerg stamcel niche. Een driver van beenmergfalen en leukemie?

afgerond

Onderzoekssamenvatting

Leukemie komt vaker voor bij patiënten met een bepaalde beenmergziekte. Het is niet bekend hoe dat komt, terwijl deze kennis wel nodig is om dit verhoogde leukemierisico te kunnen verlagen. Met dit onderzoek willen de onderzoekers bestuderen hoe het komt dat leukemie vaker voorkomt bij patiënten met een bepaalde beenmergziekte en welke genetische veranderingen hieraan ten grondslag liggen. 

Waarom is dit onderzoek nodig?

Dit onderzoek is nodig omdat bij beenmergfalen het risico op leukemie (in dit geval acute myeloïde leukemie, AML) verhoogd is maar niemand weet hoe dat komt. Mogelijk spelen specifieke genetische veranderingen in bloedvormende stamcellen een cruciale rol in de transformatie naar kwaadaardigheid en het ontstaan van leukemie. 

De ontstekingsgerelateerde veranderingen zorgen voor stressvolle omstandigheden in het beenmerg. Het zou kunnen dat cellen, die door genetische veranderingen ongevoelig zijn voor ontstekingsstress, door een selectieproces de bloedvorming overnemen. Maar die ‘stressongevoelige’ cellen brengen het risico met zich mee dat ze door die genetische veranderingen makkelijker kwaadaardig kunnen ontsporen. 

Wat levert dit onderzoek op? 

Uit dit onderzoek zal moeten blijken hoe en waarom die genetisch afwijkingen ontstaan en hoe de aangepaste cellen via selectie de overhand krijgen. Deze kennis zal een eerste stap zijn richting het identificeren en ontwikkelen van nieuwe therapeutische mogelijkheden die het risico op leukemie bij beenmergfalen verlagen. 

Hoe wordt dit onderzoek uitgevoerd?

Om dit onderzoek uit te voeren zullen de onderzoekers bestuderen of genetische veranderingen de cellen inderdaad ongevoelig maken voor ontstekingsstress. En of die genetische verandering bijdraagt aan het risico op kwaadaardige ontaarding. Hiervoor zullen zij in het laboratorium speciale modellen van het Shwachman-Diamond-Syndroom bestuderen. Bij dit syndroom is sprake van beenmergfalen en een verhoogd risico op leukemie.