Ontstaansmechanisme van borstkanker ontrafelen

onderzoeksdatabase

Onderzoekssamenvatting

Publicatiedatum: 29 maart 2019

Een gerichte behandeling werkt mogelijk beter dan een standaardbehandeling, maar om gerichte behandelingen te ontwikkelen moet eerst meer over het ontstaansmechanisme van borstkanker bekend zijn. 

Doel van dit onderzoek

Met dit onderzoek wil de onderzoeker een specifieke signaleringsroute (communicatielijnen tussen lichaamscellen) bestuderen die een rol lijkt te spelen bij het ontstaan van borstkanker. 

Waarom is dit onderzoek nodig?

Dit onderzoek is nodig omdat alle borstkankertypes meestal op dezelfde manier bestreden worden, terwijl een gerichte kankerbehandeling logischer lijkt. Maar om gericht te kunnen behandelen moet eerst meer bekend zijn over het ontstaansmechanisme per borstkankertype. 

De onderzoeker van dit projectvoorstel is vooral geïnteresseerd in een speciale signaleringsroute waarin het eiwit R-spondin actief is. Dit eiwit werkt als een soort groeifactor voor stamcellen. Als deze speciale signaleringsroute te actief is, dan leidt dit mogelijk tot kanker. Want bij 30% van de borstkankerpatiënten bleek deze route te actief te zijn. Bovendien werd deze hyperactiviteit vooral gezien  bij hormoonongevoelige borstkanker. Dit type borstkanker is moeilijker te behandelen. Mogelijk is R-spondin daarom een interessant aangrijpingspunt voor een nieuwe therapie.

Wat levert dit onderzoek op?

Uit dit onderzoek zal moeten blijken of deze signaleringsroute inderdaad een belangrijke rol speelt bij het ontstaan van borstkanker; hoe dat precies zit en welke moleculen in de signaleringscascade een rol spelen. Deze kennis kan in de toekomst bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe medicijnen tegen borstkanker.

Hoe wordt dit onderzoek uitgevoerd?

Om dit onderzoek uit te voeren zal de onderzoeker in het laboratorium borstkankerweefsel bestuderen waarin de betreffende signaleringsroute extra geactiveerd is. Hiervoor is materiaal beschikbaar van meer dan 700 patiënten. Bovendien beschikt de onderzoeker over muismodellen met hormoonongevoelige borstkankercellen van menselijke oorsprong. En ook over 3D-modellen van borstkankerweefsel van menselijke oorsprong (organoïden, oftewel, mini-organen). Hiermee kan de onderzoeker de werkelijkheid zo goed mogelijk nabootsen. Door veranderingen aan te brengen in het weefsel van deze modellen en hier verschillende therapieën op los te laten zal waarschijnlijk meer bekend worden over het ontstaan van borstkanker en de rol van de signaleringsroute hierbij.