OncoNext Samen aan de slag

lopend

Onderzoekssamenvatting

Het hoofddoel van OncoNext is het verbeteren van de kwaliteit van oncologisch zorg, door het realiseren van de beschikbaarheid van de relevante medische gegevens voor alle betrokkenen op de juiste plek op het juiste moment. Een ander doel is het verminderen van de registratielast voor zorgprofessionals. Het betreft het gestructureerd eenmalig vastleggen van (medische) gegevens tijdens het zorgproces, het delen van deze gegevens tussen zorgprofessionals, met de patiënt in patiëntvriendelijke taal en voor secundair gebruik (monitoring van kwaliteit, kwaliteitsregistraties en wetenschappelijk onderzoek, innovatie en bedrijfsvoering).

Het door KWF gefinancierde project betreft de kwartiermakersfase. Deze richt zich op het verkrijgen van financiering voor een landelijk implementatieproject voor de realisatie van 2-4 usecases en de prioritering en uitwerking van deze usecases.

Het voorkomen van overtypmomenten en het realiseren van interoperabiliteit tussen ITsystemen is in de gehele zorg van belang. Steeds meer zorgprofessionals en zorginstellingen gaan dan ook aan de slag met het maken van afspraken over welke gegevens op welk moment beschikbaar moeten zijn en hoe en wanneer deze geregistreerd kunnen worden tijdens het zorgproces. Ondanks het feit dat er veel initiatieven zijn ontplooid, er op technisch vlak veel is gerealiseerd, is de winst voor de zorgprofessional nog beperkt. OncoNext wil hierin verbetering realiseren door de wensen van de zorgprofessionals te bundelen en te stroomlijnen. Hierbij wordt aangesloten op de landelijke (inhoudelijke én juridische) ontwikkelingen, prioritering en standaardisatieafspraken.

Voor patiënten is in eerste instantie de meeste waarde te halen door het realiseren van efficiëntere gegevensuitwisseling over de gehele oncologische keten, waarin de patiënt samen met de behandelaar regie heeft over zijn eigen zorgtraject. De patiënt hoeft niet meer bij elke zorgprofessional hetzelfde verhaal te doen, diagnostiek hoeft niet onnodig herhaald te worden én een diagnose en behandelplan worden in patiëntvriendelijke termen inzichtelijk gemaakt. Foutgevoeligheid door overtypen of achterblijven van informatie wordt gereduceerd.

De kwartiermakersfase levert op:

  • Uitgewerkt plan van aanpak met de uitrol per tumortype en bijbehorende usecases, inclusief begroting voor implementatieproject voor landelijke opschaling van gegevensuitwisseling;
  • Uitgewerkte governance voor het implementatieproject;
  • Realisatie van de middelen voor het implementatieproject, waarbij helder is welke financier welk deel en onder welke voorwaarden financiert.