Nieuwe medicijnen bij ziekte van Kahler

onderzoeksdatabase

Onderzoekssamenvatting

​Gepubliceerd op 13 mei 2019

Kankercellen hebben enkele andere kenmerken dan lichaamseigen cellen. Hierdoor zijn de kankercellen te onderscheiden van gezonde cellen en daarnaast gericht te bestrijden. Maar op welke kenmerken moet je je pijlen richten?

Doel van dit onderzoek

Met dit onderzoek willen de onderzoekers inzicht krijgen in een enzym dat een belangrijke rol speelt in de energiehuishouding, groei en overleving van kankercellen. Dit enzym zou een aangrijpingspunt kunnen zijn voor gerichte therapie. 

Waarom is dit onderzoek nodig?  

Dit onderzoek is nodig omdat multipel myeloom (ziekte van Kahler) normaliter niet te genezen is ondanks intensieve chemotherapie (met eventueel een stamceltransplantatie). Daarom zijn nieuwe behandelopties hard nodig. Mogelijk is een gerichte behandeling een optie.

De onderzoekers denken dat het AKT-enzym interessante mogelijkheden kan bieden. Dit eiwit is namelijk veel actiever in kankercellen dan in gezonde lichaamscellen. Het AKT-enzym reguleert onder andere de energiehuishouding, celdeling en -dood. Door dit enzym met een specifiek medicijn (AKT-remmers) te remmen neemt de overlevingskans van de kankercel af. Het precieze mechanisme hierachter is nog niet opgehelderd. Om eventuele AKT-remmers succesvol te laten zijn is meer kennis van dit werkingsmechanisme nodig.

Wat levert dit onderzoek op?

Uit dit onderzoek zal moeten blijken of AKT-remmers gebruikt kunnen worden als gerichte therapie. Ook qua bijwerkingen en het risico op therapieongevoeligheid. Verder biedt het onderzoek kansen voor de toepassing van AKT-remmers bij andere vormen van kanker.

Hoe wordt dit onderzoek uitgevoerd?

Om dit onderzoek uit te voeren zullen de onderzoekers in het laboratorium met behulp van diverse cellijnen de rol van AKT en twee andere eiwitten (FOXO en GSK3) in de energiehuishouding en afbraak van de kwaadaardige cellen bestuderen.