Nieuwe IgA antistoffen voor de behandeling van kanker

lopend

Onderzoekssamenvatting

Monoclonale antistoffen tegen kanker kunnen zeer specifiek antigenen herkennen op kankercellen en het immuunsysteem hiertegen activeren. Deze middelen hebben eerder al verbeterde therapeutische effecten laten zien bij verschillende kankersoorten. Al deze antistoffen zijn van het IgG-isotype. Wij hebben geleerd dat antistoffen van het IgA-isotype in staat zijn de meest voorkomende witte bloedcellen van het menselijk lichaam beter te activeren tegen kanker dan IgG-antistoffen. In ons laatste KWF-project hebben we geleerd dat IgA-antistoffen relatief veel antigen nodig hebben om de kankercel te doden.

Onderzoeksrichting/voorgestelde oplossing

We willen graag een nieuw type IgA-antistof maken in het lab, waardoor er 2 keer zoveel antistoffen kunnen binden per kankercel. Hierdoor kunnen vervolgens ook 2 keer zoveel immuuncellen binden/geactiveerd worden per kankercel, zodat deze ook efficiënter gedood kunnen worden

Relevantie

Als ons nieuwe IgA tweemaal zo veel antistof kan binden aan de tumor kunnen patiënten met een lage antigenexpressie ook worden behandeld met antistoffen van het IgA-isotype.

Onderzoeksvragen

  • Kunnen we een nieuw IgA-antistof ontwikkelen in het lab?
  • Binden de nieuwe IgA-antistoffen inderdaad meer aan kankercellen dan de gewone IgA-antistoffen?
  • Doden de nieuwe IgA-antistoffen kankercellen beter dan de gewone IgA-antistoffen?

Onderzoeksopzet

De nieuwe antistoffen zullen geproduceerd worden door een nieuwe techniek ('uitsteeksel in gat'- of 'knob-into-hole'-techniek). Vervolgens zijn deze antistoffen gezuiverd en getest op binding aan kankercellen en het doden van deze cellen. Dit is inderdaad sterk verhoogd zoals we in onze preliminaire data laten zien, zowel in de reageerbuis als in een preklinisch model. In het huidige projectvoorstel willen we laten zien dat ook in een langdurig tumormodel het verbeterde IgA goed zal werken. Daarnaast zal tumorweefsel van patiënten worden gebruikt om te evalueren of deze antistoffen ook op dit materiaal werken.

Verwachte uitkomsten

We hebben de nieuwe IgA-antistoffen al geproduceerd en gezuiverd, en gezien dat ze inderdaad met meer moleculen binden aan tumorcellen en dat ze in de reageerbuis en in een kort muismodel beter tumorcellen kunnen doden. Nu willen we dit ook bewijzen in een lang tumormodel, zodat we onze octrooi aanvraag beter kunnen ondersteunen. Op advies van de octrooigemachtigde zullen we ook een Proof-of-Concept laten zien voor een nieuw target dat voorkomt op lymfoom bij kinderen.

Omschrijving stappen nodig om resultaat te implementeren

Als we in dit project inderdaad kunnen laten zien dat de nieuwe IgA-antistof beter werkt en dus ook beter zal werken in kankerpatiënten en we dit beschermd hebben in een octrooi, zullen we commerciële partijen benaderen om dit idee verder te brengen naar de kliniek. Als in verdere tests blijkt dat het middel effectief en veilig is, kan de antistof geproduceerd worden om te gaan testen in mensen. Als ook in mensen het middel veilig en effectief blijkt kan dit middel beschikbaar worden voor gebruik voor de desbetreffende kankersoorten.