Nieuw type immunotherapie bij leukemie

onderzoeksdatabase

Onderzoeksdatabase

​Gepubliceerd op 18 februari 2019

Patiënten met acute myeloide leukemie hebben helaas zelden baat bij de bestaande immunotherapieën omdat de ziekte weinig muteert. Een nieuwe vorm van immunotherapie biedt hoop.

Doel van dit onderzoek

Met dit onderzoek willen de onderzoekers meer weten over een witte bloedcel (afweer) die kankercellen van gezonde lichaamscellen kan onderscheiden op basis van verschillen in de celstofwisseling.  

Waarom is dit onderzoek nodig?

Dit onderzoek is nodig omdat immunotherapie bij patiënten met acute myeloide leukemie (AML) weinig effect heeft, want bij deze vorm van kanker staan DNA-fouten niet op de voorgrond. Dat is vervelend want immunotherapie is juist voor veel kankersoorten een veelbelovende therapie.

Eerst iets meer over immunotherapie. Immunotherapie kan het afweersysteem helpen om kankercellen op te sporen en op te ruimen. Hiervoor zijn DNA-fouten in de kankercellen noodzakelijk. Bij AML treden relatief weinig DNA-fouten op waardoor immunotherapie weinig effectief is. De onderzoekers van dit project denken dat deze kankercellen wel ‘gevoelig’ gemaakt kunnen worden voor immunotherapie.

Er is een bijzondere afweercel die kankercellen van gezonde lichaamscellen kan onderscheiden op basis van een afwijkende celstofwisseling. Dit is een witte bloedcel. Door deze kennis is een nieuwe vorm van immunotherapie beschikbaar geworden: TEG-behandeling. Voor deze behandeling worden speciale genetische gemanipuleerde cellen (TEG-cellen) gekweekt en aan de patiënt toegediend. 

Wat levert dit onderzoek op?

Uit dit onderzoek zal moeten blijken wat het precieze weringsmechanisme is achter TEG-cellen en hoe deze kennis de TEG-behandeling kan verbeteren. Dat wil zeggen, beter inschatten wie baat bij de therapie zal hebben en wat de potentiele schadelijke effecten zullen zijn.

Hoe wordt dit onderzoek uitgevoerd?

Om dit onderzoek uit te voeren zullen de onderzoekers met behulp van speciale technieken in het laboratorium gaan bestuderen hoe die TEG-cellen werken, bijvoorbeeld hoe ze zich over het lichaam verspreiden. Hiervoor zullen de onderzoekers gebruik maken van speciale muizen en gekweekte weefselcellen.