Een nieuw medicijn voor Hodgkin-lymfoom

onderzoeksdatabase

Onderzoekssamenvatting

Gepubliceerd op 1 mei 2019

​De behandeling van Hodgkin-lymfoom is voor veel patiënten effectief, maar kent de nodige bijwerkingen. In deze grote patiëntentudie wordt onderzocht of een nieuw middel net zo effectief is, maar met minder bijwerkingen.

Doel van dit onderzoek

De gezondheid en kwaliteit van leven voor Hodgkin-patiënten verbeteren.

Waarom is dit onderzoek nodig?

De standaardbehandeling voor Hodgkin lymfoom bestaat uit chemotherapie en eventueel bestraling. Bij vergevorderde ziekte bestaat de chemo uit een combinatie van 7 middelen. De overlevingscijfers zijn goed te noemen (ruim 90% van de patiënten is na 5 jaar nog in leven), maar de behandeling is intensief (elke 3 weken een chemokuur) en kent zowel korte als lange termijnbijwerkingen.

De patiënten zijn vaak jong, waardoor het belangrijk is om te zoeken naar behandelcombinaties die minder lange termijnbijwerkingen opleveren, maar even goede kansen op genezing bieden.

Hoe wordt dit onderzoek uitgevoerd?

In een grote Europese studie worden 1500 patiënten geïncludeerd, waaronder 100 in 10 Nederlandse centra. Zij worden verdeeld over 2 groepen: de ene groep krijgt de standaardbehandeling, bij de andere groep wordt een nieuw geneesmiddel toegevoegd (brentuximab vetodin) en worden de geneesmiddelen met de meeste bijwerkingen aangepast in dosering, of vervangen door andere middelen.

Het aantal kuren dat de deelnemende patiënten krijgen, wordt bepaald met PET-scans, waarop te zien is of de ziekte nog aanwezig is. De deelnemers worden voor langere tijd gevolgd, waarbij ook hun kwaliteit van leven wordt vastgelegd.

Wat levert dit onderzoek op?

Uit dit onderzoek moet duidelijk worden of het middel brentuximab vetodin in staat is om de agressievere middelen uit de huidige behandeling te vervangen, en of dat lijdt tot minder bijwerkingen.