Meer en sterkere aanvalstroepen naar de tumor

onderzoeksdatabase

Onderzoekssamenvatting

Gepubliceerd op 18 februari 2019

Witte bloedcellen en het afweersysteem

Het afweersysteem beschermt ons tegen bacteriën, virussen en andere bedreigingen van binnen en buiten ons lichaam. Hierbij spelen witte bloedcellen een belangrijke rol.

In het onderzoek van Jannie Borst staan drie soorten witte bloedcellen centraal: de dendritische cel, de celdodende T-cel en de T-helpercel. De dendritische cel doorzoekt het lichaam op ongewenste indringers. Komt hij deze tegen? Dan presenteert hij ze aan T-cellen. De celdodende T-cel kan de indringer uitschakelen. De T-helpercellen hebben een belangrijke ondersteunende functie. Zij stimuleren de activatie en vermeerdering van celdodende T-cellen. 

Immunotherapie

Immunotherapie is een recente doorbraak in de behandeling van kanker. Deze behandeling stimuleert het afweersysteem om kankercellen aan te vallen. Hoewel de resultaten bij sommige patiënten buitengewoon spectaculair zijn en zelfs tot genezing kunnen leiden, werkt de behandeling niet bij iedereen. Dat komt onder andere omdat niet alle T-cellen worden geactiveerd, maar alleen de T-cellen die in de tumor aanwezig zijn. Bij tumoren die weinig T-cellen bevatten, zal het effect van immunotherapie dus gering zijn.

Onbenut potentieel

Om immunotherapie te verbeteren is het belangrijk om het potentieel van het afweersysteem volledig te benutten. Bijvoorbeeld door ook de celdodende T-cellen in de lymfklieren en milt te activeren en naar de kankercellen te sturen. Om dat te bereiken, is meer kennis nodig over het activatieproces van celdodende T-cellen door dendritische cellen en T-helpercellen.

Doel van het project

Het doel is inzicht krijgen in het moleculaire mechanisme achter de activatie van celdodende T-cellen door dendritische cellen en T-helpercellen. Met andere woorden: welke moleculen spelen bij dit proces een rol, welke functie hebben ze en zijn ze te beïnvloeden?

Plan van aanpak

In het laboratorium worden de T-helpercellen op verschillende  manier geactiveerd om te zien hoe dat bijdraagt aan de activatie van celdodende T-cellen door dendritische cellen.

Met geavanceerde DNA-technieken worden de genetische processen die in de cellen plaatsvinden in kaart gebracht. Met bio-informatische analyses hopen de onderzoekers de moleculen te vinden die de gewenste functies van de dendritische cellen en de celdodende T-cellen stimuleren.

Vervolgens testen de onderzoekers in dendritische cellen of deze moleculen inderdaad tot een optimale afweerreactie leiden.

Relevantie voor de patiënt

Dit onderzoek zal verduidelijken op welke doelwitmoleculen immunotherapie gericht moet zijn om celdodende T-cellen optimaal te stimuleren.

Die aanpak zal de effectiviteit van immunotherapie verbeteren. Naar verwachting zal immunotherapie daardoor bij meer soorten kanker succesvol zijn. Mogelijk zijn de moleculaire inzichten ook te gebruiken om het resultaat van de behandeling nauwkeurig te volgen.