Lokale chemotherapie rechtstreeks in de lever met de chemopomp bij patiënten met inoperabele galwegkanker in de lever

afgerond

Onderzoekssamenvatting

In een eerder KWF-project is de toepassing van een chemopomp bij darmkanker onderzocht. Deze pomp laat de chemotherapie heel lokaal vrijkomen. In dit project wordt onderzocht of dit ook een goede methode is voor galwegkanker.  

De onderzoekers willen een nieuwe manier van chemotherapie-toediening testen voor patiënten met galwegkanker. Het gaat om een chemopomp die op precies de juiste plek de chemo vrij laat komen. Levert dit betere resultaten op dan de huidige behandeling, waarbij de medicatie via een infuus wordt gegeven? 

Waarom is dit onderzoek nodig? 

Galwegkanker in de lever komt vaak pas laat aan het licht, waardoor ongeveer 85% van de patiënten niet geopereerd kunnen worden. De overleving is dan slecht. Zonder behandeling is de overleving 5 maanden. Chemotherapie via een pil of het infuus, ook wel systemische chemotherapie, heeft de overleving verbeterd tot gemiddeld 12 maanden. 
 
Het idee van de chemopomp, die in de leverader wordt geplaatst, is dat het mogelijk wordt om de medicatie direct op de juiste plaats toe te dienen. Dat maakt de behandeling effectiever, met minder bijwerkingen. Bij andere tumorsoorten (darm, lever) wordt de pomp al in studieverband toegepast, met goed resultaat: de gemiddelde overleving stijgt met 2 jaar. 
 

Hoe wordt dit onderzoek uitgevoerd? 

Deze patiëntenstudie wordt uitgevoerd in het AMC en Erasmus MC. Alle patiënten die deelnemen aan de studie worden geopereerd; tijdens de operatie wordt de chemopomp geplaatst. Ongeveer twee weken na de operatie zal worden gestart met de lokale chemotherapie. Een kuur met de chemopomp duurt twee weken gevolgd door twee weken rust. Om de drie maanden wordt er een CT-scan gemaakt om het effect van de behandeling te evalueren. Bij stabiele ziekte zal de behandeling worden gecontinueerd. Bij hele goede respons zal worden overwogen of de galwegkanker alsnog met een operatie kan worden verwijderd. Mochten er bijwerkingen zijn, of neemt de kanker toe ondanks de chemotherapie, dan zal de behandeling met de chemopomp worden gestaakt.  

 
Wat levert dit onderzoek op? 

Dit onderzoek moet eraan bijdragen dat patiënten met galwegkanker langer leven, met een betere kwaliteit van leven. Bovendien hopen de onderzoekers dat er patiënten zijn voor wie een genezende operatie weer mogelijk is, nadat de chemopomp zijn werking heeft gedaan.