Leefgewoonten en prognose van blaaskanker: effecten per tumorstadium en moleculair subtype

lopend

Onderzoekssamenvatting

Mogelijk kan een persoonlijk leefstijladvies de vooruitzichten voor patiënten met blaaskanker verbeteren. Maar aan wie geef je welke adviezen?  

Met dit project willen de onderzoekers bestuderen hoe de wisselwerking tussen bepaalde leefgewoontes en tumoreigenschappen zorgt voor minder goede vooruitzichten bij blaaskanker.  

Waarom is dit onderzoek nodig?

Dit onderzoek is nodig omdat momenteel de kennis ontbreekt over leefstijl en het risico op doorgroei van blaaskanker naar de omliggende spierlaag. Doorgroei vermindert de overlevingskansen. 

De onderzoekers van dit project denken dat bepaalde leefgewoontes (voor, tijdens en na de ziekte) het risico vergroten dat de blaaskanker sneller doorgroeit naar het omliggende spierweefsel en/of sneller terugkomt na de behandeling. 

Zij denken vooral aan factoren als roken, overgewicht, weinig beweging en weinig fruit en groente eten. Toch lijkt leefstijl niet de enige factor van belang te zijn, want ook bepaalde tumoreigenschappen spelen een rol. Kennis hierover kan de leefstijladviezen persoonlijker en effectiever maken. 

Wat levert dit onderzoek op?

Uit dit onderzoek zal moeten blijken of wetenschappelijk onderbouwde leefstijladviezen voor patiënten met blaaskanker bijdragen aan betere vooruitzichten. Deze kennis maakt leefstijladvies ‘op maat’  aan patiënten met blaaskanker (zonder doorgroei naar de spier) mogelijk. 

Hoe wordt dit onderzoek uitgevoerd? 

Om dit onderzoek uit te voeren zullen de onderzoekers gegevens uit een grote studie bestuderen waaraan 22 ziekenhuizen meedoen. Daarnaast gaan de onderzoekers ook patiënten benaderen bij wie de blaaskanker al wel is doorgegroeid. 

Voor alle deelnemende patiënten gaan ze de leefstijl, tumoreigenschappen en vooruitzichten (doorgroei naar spierlaag of terugkeer van ziekte na behandeling) in kaart brengen.