Kwaadaardige hersentumoren beter behandelen

onderzoeksdatabase

Onderzoekssamenvatting

​Gepubliceerd op 13 februari 2019

Kwaadaardige hersentumoren (glioblastomen) zijn moeilijk te behandelen. Daarom blijft ontwikkeling van nieuwe behandelingen nodig. Mogelijk biedt de groeifactorreceptor een aangrijpingspunt.

Doel van dit onderzoek

Met dit onderzoek willen de onderzoekers een aangrijpingspunt voor een nieuwe therapie tegen kwaadaardige hersenkanker identificeren. Ze richten zich hier bij op de receptor van een groeifactor.

Waarom is dit onderzoek nodig?

Dit onderzoek is nodig omdat de levensverwachting van patiënten met een kwaadaardige hersentumor (glioblastoom) vooralsnog beperkt is. Daarom blijft het noodzakelijk om aangrijpingspunten voor nieuwe therapieën te ontwikkelen.

Bij sommige kwaadaardige hersentumoren speelt een veranderde gevoeligheid van een groeifactorreceptor (epidermal growth factor receptor, oftewel, EGFR) een rol. Maar de genetische afwijking die hieraan ten grondslag ligt en de specifieke verandering aan deze receptor lijken bij hersentumoren anders te zijn dan bij andere vormen van kanker, zoals longkanker. Hierdoor werken de nu beschikbare medicijnen die de receptor remmen bij hersentumoren niet.

Wat levert dit onderzoek op?

Uit dit onderzoek zal moeten blijken in hoeverre de veranderde groeifactorreceptor een geschikt aangrijpingspunt is voor de ontwikkeling van nieuwe medicijnen tegen kwaadaardige hersentumoren.

Hoe wordt dit onderzoek uitgevoerd?

Om dit onderzoek uit te voeren zullen de onderzoekers in het laboratorium verschillende genetische testen gaan uitvoeren om hun onderzoeksvragen te beantwoorden. Zo gaan ze kijken naar verschillende DNA-fouten die de werking van de groeifactorreceptor kunnen beïnvloeden. Bovendien gaan ze bestuderen welk effect stimulatie en remming hebben op de werking van de receptor.