Krachten bundelen tegen eierstokkanker

onderzoeksdatabase

Onderzoekssamenvatting

Gepubliceerd op 3 april 2019 

Achtergrond

De vooruitzichten bij eierstokkanker zijn vaak slecht, omdat het vaak laat wordt ontdekt. ​Bij de diagnose heeft 3 van de 4 vrouwen al uitzaaiingen in de buik. Van die vrouwen is 5 jaar na de behandeling nog ongeveer 30% in leven. Hoewel de combinatie van een operatie en chemotherapie in eerste instantie voor goede resultaten zorgt, komt de ziekte vaak terug in onbehandelbare vorm.

In Nederland loopt een aantal onderzoeken om de behandeling van eierstokkanker te verbeteren. Voor meer impact, is het belangrijk dat onderzoekers structureel samenwerken. Daardoor kan de schaal waarop onderzoek wordt gedaan, worden vergroot.

Doel

In dit project wordt een nationaal platform opgezet waarbinnen nationaal onderzoek naar eierstokkanker kan worden uitgevoerd.

Plan van aanpak

Deze samenwerking zorgt ervoor dat onderzoek op een uniforme manier wordt gedaan, en dat er een goed overzicht is van de verschillende initiatieven. Daardoor wordt er geen werk dubbel gedaan en wordt duidelijker waar de ‘kennisgaten’ zitten. Het gaat dan zowel om fundamentele onderzoeken (het mechanisme van eierstokkanker ontrafelen) als patiëntenstudies. Er wordt ook een biobank opgezet met patiëntenmateriaal, zodat onderzoekers de beschikking hebben over weefsel om onderzoek op te verrichten.

Relevantie voor de patiënt

Dit onderzoek draagt eraan bij dat de omvang, impact en verspreiding van wetenschappelijk onderzoek naar eierstokkanker in Nederland sterk worden verbeterd.