Kosteneffectiviteit van de gluteale turnover lap voor sluiting van de perineale wond na abdominoperineale resectie bij endeldarmkanker.

start binnenkort

Onderzoekssamenvatting

Dikke darmkanker is een van de meest voorkomende vormen van kanker wereldwijd. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 1400 mensen gediagnosticeerd met endeldarmkanker, waarvan ongeveer 800 patiënten per jaar een operatie ondergaan waarbij de anus en endeldarm volledig moeten worden verwijderd, ook wel abdominoperineale resectie (APR) genoemd. De wond die ontstaat op de plek waar de anus is verwijderd, heeft een hoge kans op moeizame genezing. Hierbij kan de wond ontstoken raken, kan er in de diepte een abces ontstaan en kan de wond wijken. Soms duurt het enkele maanden voordat de wond volledig is dichtgegroeid. Soms is hiervoor opnieuw een operatie nodig en is intensieve wondzorg vereist. Daarnaast houdt een kleine groep patiënten een chronische wond in het zitvlak met vochtuitvloed. Ook kan er een wondbreuk ontstaan met verzakking van de darmen, een zogenaamde perineale hernia. Deze complicaties hebben een negatieve invloed op de kwaliteit van leven en leiden tot een belasting van de gezondheidszorg.

Onderzoeksrichting/voorgestelde oplossing

Voor de BIOPEX 2-studie hebben we patiënten willekeurig verdeeld tussen het standaard dichthechten en het gebruik van een weefsellap (gluteale turnover lap) voor het sluiten van de perineale wond. De weefsellap wordt verkregen van een deel van de bil. Dit weefsel wordt losgemaakt en omgeklapt in de operatiewond, waarna de wond over de lap gesloten wordt. Voorlopige resultaten tonen aan dat patiënten met deze techniek minder radiologische interventies en ziekenhuisopnames hadden en mogelijk een sneller genezende wond. We willen de kosteneffectiviteit van deze weefsellap onderzoeken. Deze uitkomsten dragen naar verwachting bij aan bredere toepassing in andere ziekenhuizen.

Relevantie

Als de gluteale turnover lap kosteneffectief blijkt, zal het implementeren ervan de chirurgische uitkomsten verbeteren op korte en lange termijn. Gecompliceerde wondgenezing vereist kostbare wondzorg en belemmert mogelijk de terugkeer naar werk. Momenteel is er onvoldoende bewijs voor het gebruik van een gluteale turnover lap voor het sluiten van de perineale wond. De resultaten van de BIOPEX 2-studie zullen gebruikt worden voor het bepalen van de kosteneffectiviteit van de gluteale turnover lap. Hierbij wordt gekeken naar duur van de ziekenhuisopname, aanvullende behandeling voor de wond, wondzorg thuis of in een verpleeghuis, gebruik van inlegmateriaal en aangepast ondergoed.

Onderzoeksvragen

Is het gebruik van een gluteale turnover lap kosteneffectief ten opzichte van de standaard perineale wondsluiting. 

Onderzoeksopzet

Gegevens uit de BIOPEX 2-studie zullen waar nodig aangevuld worden met betrekking tot zorgconsumptie en kosten. Gezondheidsscores van patiënten, beoordeeld via gezondheidsvragenlijsten (EQ-5D-5), tot 12 maanden na de behandeling, zullen worden gebruikt om hun Quality Adjusted Life Years (QALY's) te bepalen. 

Verwachte uitkomsten

Verwacht wordt dat de gluteale turnover lap een kosteneffectieve procedure is voor perineale wondsluiting.

Omschrijving stappen nodig om resultaat te implementeren

Na het verkrijgen van de kosten-effectiviteitsanalyse zullen deze resultaten naar verwachting snel worden opgenomen in de Nederlandse richtlijn. Na goedkeuring van de richtlijn kunnen de participerende ziekenhuizen van de BIOPEX 2-studie worden ingezet om deze techniek verder te verspreiden in Nederland en de rest van de wereld. Hiervoor zullen onderwijs en klinische workshops worden georganiseerd.