Kortere immunotherapie bij uitgezaaid melanoom

onderzoeksdatabase

Onderzoekssamenvatting

Gepubliceerd op 28 maart 2019

Immunotherapie is een kankerbehandeling waarbij het eigen afweersysteem helpt om kanker te bestrijden. Er zijn verschillende manieren om het afweersysteem in te zetten en er bestaan dan ook verschillende soorten immunotherapie. Een veelgebruikte soort is met zogenaamde ‘checkpointremmers’. Dit zijn medicijnen die voorkomen dat kankercellen onzichtbaar zijn voor het afweersysteem. Deze behandeling is zeer succesvol bij een groep patiënten met uitgezaaid melanoom (een vorm van huidkanker). De therapie duurt 2 jaar, maar bij sommigen zijn de resultaten binnen 3 maanden al zo goed, dat het de vraag is of ze nog verder moeten worden behandeld.

Doel van dit onderzoek

In dit project willen onderzoekers bepalen of de behandeling met checkpointremmers kan worden verkort zonder dat de veiligheid van de behandeling achteruit gaat. En hoe dit de kwaliteit van leven van patiënten met uitgezaaid melanoom beïnvloedt.

Waarom is dit onderzoek nodig?

Momenteel krijgen elk jaar 350 patiënten de checkpointremmers, die ze in de regel 2 jaar moeten gebruiken. Maar bij een deel van de patiënten is de tumor al binnen 3 maanden helemaal of voor een groot deel verdwenen. Deze patiënten worden uit voorzorg alsnog de volle 2 jaar behandeld en ervaren dus ook 2 jaar de bijwerkingen van de medicijnen.

De onderzoekers willen in dit project bekijken in hoeverre het veilig is om de behandeling stop te zetten bij de patiënten bij wie de medicijnen goed aanslaan. Dat kan hen de nadelen van verder behandelen besparen. Mocht de tumor toch terugkomen, dan kan de behandeling onmiddellijk worden hervat.

Hoe wordt dit onderzoek uitgevoerd?

Aan dit project doen 14 medische centra mee waar patiënten met uitgezaaid melanoom worden behandeld met deze soort immunotherapie. Er worden 200 patiënten gevraagd mee te doen aan het onderzoek bij wie de behandeling goed is aangeslagen. Bij hen wordt de behandeling gestopt, waarna ze intensieve nacontroles krijgen.

De financiering van dit project betreft een uitbreiding op een ander onderzoek en is gericht op het meten van kwaliteit van leven bij de patiënten die meedoen. Het gaat dus om het bepalen in hoeverre de kwaliteit van leven en de productiviteit van de patiënten worden beïnvloed door de ziekte, bijwerkingen en ziekenhuisbezoeken.

Wat levert dit onderzoek op?

De onderzoekers verwachten dat patiënten die de behandeling eerder kunnen stoppen, een betere kwaliteit van leven ervaren. Dat kan dan leiden tot aanpassing van de behandelrichtlijnen, waarbij meer oog is voor voorkomen van overbehandeling.