KidnAI: Automatische detectie, segmentatie en classificatie van laesies in abdominale medische beeldvorming - naar een virtuele biopsie

lopend

Onderzoekssamenvatting

Niercysten zijn met vocht gevulde holtes in de nier. Meestal zijn ze onschuldig, maar soms kunnen ze uitgroeien tot nierkanker. Verdachte cysten worden daarom operatief verwijderd. Het is dus erg belangrijk om goedaardig te kunnen onderscheiden van kwaadaardig. Met de huidige diagnostiek lukt dat niet optimaal. Het komt regelmatig voor dat een verwijderde cyste achteraf toch goedaardig blijkt te zijn.

Dr. Henry Woodruff heeft daarom software ontwikkeld die gebruik maakt van kunstmatige intelligentie. Dit programma KidnAI kan op basis van CT-beelden nierafwijkingen automatisch detecteren, afbakenen én met hoge nauwkeurigheid indelen in goed- of kwaadaardig. Dit voorkomt onnodige operaties, langdurige controles, ziektelast én kosten. In deze proof-of-conceptstudie gaat Woodruff onderzoeken hoe goed KidnAi presteert in een echt klinisch scenario, een cruciale stap richting daadwerkelijke ingebruikname.