Kennismakingsgesprek verbindt formele zorg naar informele zorg

lopend

Onderzoekssamenvatting

Het informatieplein Oncologie is door het Haaglanden Medisch Centrum opgericht om mensen met kanker en hun naasten te ondersteunen. Het informatieplein is een schakelpunt naar allerlei ander formeel en informeel aanbod. Daarnaast biedt het informatie plein zelf ook informele zorg door vrijwilligers, het organiseren van lotgenotencontact en het aanbieden van gratis bijeenkomsten over tal van onderwerpen die een bijdrage leveren aan eigen regie en kwaliteit van leven van patiënten met kanker.

Het aantal patiënten dat spontaan naar binnen loopt bij het plein is nog relatief laag. Uit diverse onderzoeken van studenten en ook van verkregen feedback van bezoekers van het informatieplein, blijkt dat een groot aantal patiënten niet van het bestaan wist/weet van het informatieplein of onvoldoende op de hoogte is welke diensten het informatieplein kan leveren.

Door meer mensen te ontvangen, kunnen we voor veel meer mensen met kanker en hun naasten iets betekenen, ontvangen we een breder publiek zowel qua leeftijd/herkomst/kankersoort. Veel mensen zien door de bomen het bos niet meer. Onze toegevoegde waarde is ook echt onze kennis van de sociale kaart, ervaringsdeskundigheid van veel van onze vrijwilligers en de korte lijnen naar lokaal formeel en informeel aanbod. Daarnaast is onze kracht dat we gedurende het jaar een mooi aanbod hebben van diverse bijeenkomsten waarbij we mensen informeren en samenbrengen.

Het informatieplein is een service waar mensen veel meer gebruik van kunnen maken dan nu het geval is. Als je weet wat het biedt en al een keer kennis hebt gemaakt, loop je gemakkelijker binnen en bel je ook eerder voor een gesprek of informatie. Daarnaast is het team van vrijwilligers op dit moment te klein waardoor een groot deel van de kennismakingsafspraken door de coördinator gevoerd worden. Mede door de omvang van het team kan een uitbreiding van de kennismakingsgesprekken nu niet worden opgevangen. Ook is er onvoldoende tijd van de coördinator beschikbaar om nieuwe samenwerkingsverbanden te realiseren.

Om het plein toekomstbestendig te maken en te kunnen anticiperen op de toename van het aantal patiënten, die een beroep gaan doen op het aanbod van het plein, is uitbreiding van het team van essentieel belang.