Kenmerken van borstkanker na zwangerschap

onderzoeksdatabase

Onderzoekssamenvatting

​Gepubliceerd op 13 februari 2019

Achtergrond

Postpartum borstkanker is borstkanker die wordt vastgesteld in de eerste 2 jaren na de bevalling. Dit type borstkanker heeft een slechtere prognose en een tweemaal zo grote kans op uitzaaiingen vergeleken met borstkankers die tijdens of buiten de context van een zwangerschap worden vastgesteld. Aangezien het risico op borstkanker toeneemt met de leeftijd en meer en meer vrouwen hun kinderwens uitstellen tot latere leeftijd, wordt verwacht dat het aantal vrouwen met postpartum borstkanker de komende jaren nog verder zal toenemen.

Er zijn aanwijzingen dat de slechtere prognose te maken heeft met moleculaire veranderingen die plaatsvinden tijdens het involutieproces. Dit is het proces waarbij de borst na de bevalling (als er geen borstvoeding wordt gegeven) of na het stoppen van borstvoeding terugkeert naar de toestand vóór zwangerschap. Hier is echter weinig over bekend.

Het onderzoeksproject

Het doel van dit onderzoek is om na te gaan of postpartum borstkanker, waarvan de diagnose wordt gesteld tijdens het involutieproces, een slechtere prognose en andere moleculaire en immunologische eigenschappen heeft dan borstkankers die worden vastgesteld tijdens of buiten de context van een zwangerschap.

Ook zal onderzocht worden of de eigenschappen van borstkanker die tijdens de borstvoedingsperiode wordt vastgesteld vergelijkbaar zijn met die van borstkanker vastgesteld tijdens de zwangerschap.

Wat levert dit onderzoek op?

De opgedane kennis kan in de toekomst leiden tot nieuwe mogelijkheden voor efficiënte en veilige behandelingsmethoden voor deze specifieke groep.