Is opereren bij slokdarmkanker altijd nodig?

vrouwelijke onderzoeker in een laboratorium

Onderzoekssamenvatting

De vooruitzichten bij slokdarmkanker zijn vaak niet goed, zelfs na een zware operatie. Die operatie is zeer ingrijpend en kan de kwaliteit van leven verminderen. Onnodige operaties moeten dus voorkomen worden.

Gepubliceerd op 10 mei 2019

Doel van dit onderzoek

Met dit onderzoek willen de onderzoekers nagaan of een zware operatie nog wel nodig is bij patiënten bij wie de slokdarmkanker na chemoradiotherapie zo goed als verdwenen is.

Waarom is dit onderzoek nodig?

Dit onderzoek is nodig omdat uit onderzoek is gebleken dat chemoradiotherapie voorafgaand aan de operatie de tumor voldoende laat slinken bij een derde van de slokdarmkankerpatiënten, waardoor een zware operatie mogelijk niet nodig is.

Zo’n zware operatie kan allerlei vervelende complicaties met zich meebrengen en daardoor de kwaliteit van leven aanzienlijk verminderen. De onderzoekers van dit projectvoorstel stellen voor om een actieve surveillancestrategie te volgen. Dat wil zeggen, patiënten zullen alleen worden geopereerd als na chemoradiotherapie nog een bewezen tumorrest, zonder uitzaaiingen, aanwezig is.

Wat levert dit onderzoek op?

Uit dit onderzoek zal moeten blijken of bij een deel van de slokdarmkankerpatiënten de operatie na chemoradiotherapie achterwege gelaten kan worden. Als dat zo is dan geeft dit waarschijnlijk een vergelijkbare langetermijnoverleving ondanks 37% minder slokdarmoperaties. Voorkomen van een onnodige operatie betekent voor de patiënt waarschijnlijk een betere kwaliteit van leven en mogelijk bespaart het ook kosten.  

Hoe wordt dit onderzoek uitgevoerd?

Om dit onderzoek uit te voeren zullen de onderzoekers patiënten benaderen bij wie na chemoradiotherapie geen tumorrest meer te vinden is. Een deel van die patiënten ondergaat, zoals gebruikelijk is, de operatie. De andere patiënten worden niet geopereerd maar wel nauwlettend in de gaten gehouden. Loting bepaalt wie in welke groep komt. Zo kan beoordeeld worden of actieve surveillance leidt tot een vergelijkbare langetermijnoverleving, minder operaties, een betere kwaliteit van leven en een besparing van kosten. In totaal zullen 12 ziekenhuizen deelnemen.