Is asbestkanker beter te behandelen?

Microscoop

Onderzoekssamenvatting

Gepubliceerd op 14 februari 2019

Asbestkanker is een zeer agressieve vorm van kanker met een overleving van slechts enkele maanden ondanks chemotherapie. Andere behandelopties zijn zelden mogelijk. Kan de behandeling verbeterd worden? 

Doel van dit onderzoek

Met dit onderzoek willen de onderzoekers een bepaalde signaalstof die betrokken is bij celgroei in kaart brengen. Het blijkt dat sommige kankervormen, zoals asbestkanker, minder van dat remmende stofje hebben waardoor de kanker kan doorwoekeren.

Waarom is dit onderzoek nodig?

Dit onderzoek is nodig omdat de overlevingskans bij asbestkanker (mesothelioom) zeer klein is (na diagnose gemiddeld zo’n 13 tot 15 maanden) ondanks zware chemotherapie. Andere behandelopties zijn nauwelijks beschikbaar of mogelijk.

Om nieuwe behandelingen te vinden is het belangrijk om meer te weten over celgroei en hoe die in kanker gereguleerd wordt. Want in kankercellen is deze vaak verstoord. Bepaalde signaalstoffen (vaak eiwitten) die cellen tot groei en rem moeten aanzetten werken niet goed meer waardoor de kanker kan doorwoekeren. De onderzoekers denken dat het eiwit BAP1 een belangrijke signaalstof bij asbestkanker is. Minder BAP1 betekent meer tumorgroei. Mogelijk is dit eiwit een belangrijke schakel in de ontwikkeling van een nieuwe behandeling.

Hoe wordt dit onderzoek uitgevoerd?

Om dit onderzoek uit te voeren zullen de onderzoekers in het laboratorium muizen met menselijke asbestkankercellen bestuderen. Die cellen zijn ongevoelig gemaakt voor bepaalde remmende signaalstoffen, zoals BAP1. Met dit muismodel gaan de onderzoekers allerlei testen doen waaruit moet blijken wat BAP1 doet, wat er gebeurt als BAP1 ontbreekt en welke genen hier een rol bij spelen. Bovendien gaan de onderzoekers verschillende (combinatie)behandelingen op het muismodel testen om te bepalen welke behandelingen zinvol zijn om te onderzoeken bij patiënten. Tot slot willen de onderzoekers achterhalen hoe de kanker ongevoelig wordt voor bepaalde behandelingen.

Wat levert dit onderzoek op?

Uit dit onderzoek zal moeten blijken of het speciaal ontwikkelde muismodel bruikbaar is om nieuwe therapieën, die aangrijpen op het BAP1 -eiwit, te testen en ontwikkelen. Testen in het laboratorium zorgen ervoor dat alleen potentieel effectieve nieuwe therapieën doorgaan naar het volgende stadium, namelijk onderzoek waar mensen aan meedoen. Dit is sneller, goedkoper en veiliger.