Informatie- en educatieprogramma palliatief spreekuur

lopend

Onderzoekssamenvatting

Binnen de regio Midden-Brabant wordt in beide inloophuizen voor mensen met kanker en na kanker, en hun naasten en nabestaanden een palliatief spreekuur aangeboden. Dit spreekuur wordt nog maar beperkt gevonden door patiënten/naasten en verwijzers (nu ca 25 gesprekken per jaar).
In dit spreekuur kunnen patiënten en hun naasten hun verhaal doen en onderzoeken zij samen met de verpleegkundige wat mogelijkheden zijn om passende hulp en ondersteuning te vinden, zowel in de formele als informele zorg.
Met dit project beogen partners in het netwerk palliatieve zorg de volgende resultaten:

  1. Gezamenlijk ontwikkeld en uitgevoerd voorlichtingsprogramma (incl. videofilmpjes,  schriftelijke en online informatie) voor vrijwilligers en professionals die werken met palliatieve patiënten in formele en informele zorgsetting.
  2. Scholing vrijwilligers inloophuizen in het signaleren van behoefte aan een ondersteunend gesprek door palliatief verpleegkundige.
  3. Toename van het aantal aanvragen voor het palliatief spreekuur naar ca 100 gesprekken in 2024