Implementatie van modellen die automatisch het totale tumor volume kunnen berekenen voor patiënten met naar de lever uitgezaaide darmkanker.

start binnenkort

Onderzoekssamenvatting

Darmkanker is wereldwijd de op één na meest voorkomende de vorm van sterfte bij kanker. De sterfte wordt vooral veroorzaakt door uitzaaiingen, en ongeveer 50% van de patiënten met darmkanker ontwikkelt uitzaaiingen naar de lever. Voor patiënten met lever uitzaaiingen is lokale behandeling (zoals een operatie) de enige behandeling die kans biedt op genezing. Helaas komt op het moment van diagnose maar 20% van deze patiënten in aanmerking voor zo'n lokale behandeling. Toch kunnen patiënten die niet in aanmerking komen voor zo'n lokale behandeling, later wel in aanmerking komen als de uitzaaiingen voldoende verkleinen door behandeling met chemotherapie.
Uiteindelijk ontwikkelt 80% van de patiënten na lokale behandeling toch weer uitzaaiingen in de lever. En hoe vroeger deze uitzaaiing terugkomt, hoe korter de patiënt uiteindelijk leeft. Het is alleen moeilijk te voorspellen of bij een patiënt de uitzaaiingen terugkomen, en vooral wanneer deze terugkomen. 
 

Onderzoeksrichting/voorgestelde oplossing

Bij meerdere tumorsoorten is gebleken dat het totale tumor volume voorspellend is voor de overleving van de patiënt, zo ook bij patiënten met naar de lever uitgezaaide darmkanker. Het berekenen van totaal tumor volume is echter een moeilijke en tijdrovende taak, dus dit wordt nog niet gedaan door de arts in zijn dagelijkse praktijk. Met kunstmatige intelligentie is het mogelijk om automatisch alle tumoren in te tekenen op medische beeldvorming, om zo het totale tumor volume te berekenen. Door het ontwikkelen van kunstmatige intelligentie kan totaal tumor volume gebruikt worden door een arts in de dagelijkse praktijk.

Relevantie

Door het gebruiken van volumeberekeningen, kunnen de keuzes voor behandeling gemaakt worden op basis van de kenmerken voor de individuele patiënt. Bij sommige patiënten is een operatie namelijk niet de beste keuze, aangezien de uitzaaiingen vroeg weer terugkomen. Voor deze patiënten is chemotherapie misschien de beste keuze, om de beste kwaliteit van leven te waarborgen. Tegelijkertijd zijn er andere patiënten die door een operatie nog lang kunnen leven zonder een uitzaaiing te ontwikkelen. 

Onderzoeksvragen

Kan een arts in de dagelijkste praktijk gebruik maken van totaal tumor volume door kunstmatige intelligentie, om zo betere zorg te leveren aan patiënten met naar de lever uitgezaaide darmkanker?

Onderzoeksopzet

In een samenwerking tussen chirurgen, radiologen en oncologen wordt er kunstmatige intelligentie ontwikkeld door mensen met technische expertise. Uiteindelijk moet de technische afdeling van het ziekenhuis samen met de leverancier van het elektronische patiëntendossier ervoor zorgen dat de kunstmatige intelligentie geïmplementeerd wordt. 

Verwachte uitkomsten

Succesvolle implementatie van kunstmatige intelligentie om automatisch tumor volume te berekenen voor patiënten met naar de lever uitgezaaide darmkanker. Als gevolg zullen patiënten een gepersonaliseerde behandeling krijgen, met daardoor een betere kwaliteit van leven. 

Omschrijving stappen nodig om resultaat te implementeren

Er moet bewezen worden dat automatisch berekende totaal tumor volumes dezelfde uitkomsten geven als handmatig berekende totaal tumor volumes. Tegelijkertijd moet het model geïmplementeerd worden in de dagelijkse klinische praktijk van de arts.