Implementatie van HIPEC (hypertherme intraperitoneale chemotherapie) voor patiënten met stadium III ovariumcarcinoom die na neo-adjuvante chemotherapie een intervaldebulking ondergaan.

afgerond

Onderzoekssamenvatting

Dit project borduurt voort op eerder onderzoek, waarin de waarde van HIPEC bij eierstokkanker werd aangetoond. De onderzoekers willen de behandeling nu voor meer patiënten beschikbaar maken. 
 
De HIPEC-behandeling blijkt effectief voor stadium III eierstokkankerpatiënten. In dit project wordt de behandeling landelijk geïmplementeerd.   

Eierstokkanker komt vaak pas laat aan het licht, bij de helft van de patiënten zit de ziekte al in stadium III. Ondanks de uitgebreide behandeling (operatie + chemo) is de overleving de laatste 20 jaar niet verbeterd. Totdat de HIPEC zijn intrede deed, een operatie met een buikspoeling met verwarmde chemo. Uit eerder onderzoek in het AVL blijkt dat patiënten gemiddeld een jaar langer leven, zonder in te boeten op kwaliteit van leven. 
 
Dit studieresultaat vraagt erom dat de HIPEC-behandeling in meer ziekenhuizen de standaard wordt voor stadium III eierstokkanker. De operatie geldt als hoog-complexe zorg, waardoor alleen centra met voldoende ervaring deze mogen aanbieden. In dit project willen de onderzoekers een implementatieplan voor heel Nederland uitrollen, zodat de behandeling in korte tijd veilig in meerdere centra geïntroduceerd kan worden.  
 

Hoe wordt dit onderzoek uitgevoerd? 

Mulitisciplinaire teams in 11 centra krijgen in dit project training om de HIPEC aan te kunnen bieden. Er zal een SOP (Standard Operating Procedure) worden gemaakt voor de HIPEC zodat ieder centrum exact dezelfde procedure uitvoert. Na dit implementatietraject van 2 jaar, worden de zorg en de behandelresultaten zorgvuldig geëvalueerd.  

 
Wat levert dit onderzoek op? 

Een goede, gezamenlijke introductie van deze techniek in Nederland voor deze patiëntengroep zal er toe bijdragen dat er meer patiënten met een stadium III ovariumcarcinoom langer zullen overleven, met