Immuuntherapie-strategie voor therapie en preventie van kanker – targeten van vroege angiogene switch merkers.

afgerond

Onderzoekssamenvatting

Voorkomen is beter dan genezen. Dat geldt natuurlijk helemaal voor kanker. In dit project proberen onderzoekers de groei van kanker te voorkomen met een vaccin. Een ambitieus doel! 

Om te kunnen groeien heeft een tumor voedingsstoffen nodig. Die halen ze uit hun omgeving door bloedvaatjes aan te maken. Zo leggen ze een infrastructuur voor zichzelf aan waarmee ze kunnen voorzien in hun energiebehoefte. 

In hun eerdere werk heeft deze onderzoeksgroep laten zien dat er een aantal specifieke signaaleiwitten zijn waarmee de kleine (en dan nog relatief onschuldige) tumor zijn omgeving opdraagt om bloedvaten aan te maken. Maar zouden deze tumoren nog wel kunnen groeien wanneer je deze bloedvatgroei in de kiem smoort? 

Doel 

Dat willen ze in dit project gaan onderzoeken, door een vaccin te ontwikkelen dat zich specifiek richt op deze signaaleiwitten. Als het lukt om die te blokkeren, denken de onderzoekers te kunnen voorkomen dat de voor de tumor noodzakelijke bloedvaten worden aangelegd. En dat daarmee de tumor de nek wordt omgedraaid voor hij echt gevaarlijk kan worden. 

Plan van aanpak 

Het gaat om een ambitieus project dat nog in een vroege fase zit. Er is dus nog geen sprake van een vaccin dat al kanker kan voorkomen bij mensen. Maar daar willen de onderzoekers wel de eerste stappen toe nemen. Bijvoorbeeld door een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de signaaleiwitten die bloedvatgroei aanzetten voor de tumor. En door stoffen te ontwikkelen die dat voorkomen. En door een vaccin met die stoffen uit te proberen bij muizen met en zonder kanker, om te onderzoeken of de tumor kleiner wordt, of de ziekte zelfs wordt voorkomen. 

Relevantie voor de patiënt 

Wanneer dit project slaagt, is een belangrijke eerste stap genomen in het voorkomen van kanker door bloedvatgroei te blokkeren. De onderzoekers hopen na afloop van het project genoeg bewijs te hebben dat hun vaccin veilig is voor eerste klinische studies.