Immunotherapie vóór de operatie bij longkanker

onderzoeksdatabase

Immunotherapie maakt een opmars door in de behandeling van kanker. In dit project wordt bredere toepassing onderzocht, namelijk bij patiënten met een vroeg stadium longkanker.

Doel van het onderzoek

Bepalen of immunotherapie veilig voorafgaand aan de operatie gegeven kan worden bij patiënten met vroeg-stadium longkanker, in plaats van na de operatie bij patiënten met een verder gevorderde longtumor.

Waarom is dit onderzoek nodig?

Ook wanneer niet-kleincellig longkanker in vroeg stadium wordt ontdekt en nog volledig operatief verwijderd kan worden, zijn de vooruitzichten niet goed. Na 5 jaar zijn is nog 63% van de patiënten met stadium I longkanker in leven. Voor longkanker die in stadium II is ontdekt, is dat 44%. Dat betekent dat bij veel patiënten kleine groepjes kankercellen zich dus al hebben verspreid, waardoor de ziekte na de operatie toch vaak weer terugkomt.

Er komt steeds meer aandacht voor de interactie tussen kankercellen en afweercellen van het immuunsysteem. Kankercellen zijn namelijk in staat om afweercellen te blokkeren. Er zijn medicijnen die op hun beurt die blokkade op kunnen heffen, waardoor de afweercellen (weer) in staat zijn om de kankercellen aan te vallen. Behandeling met zulke medicijnen noemt men ‘immunotherapie’.

Er zijn al verschillende patiënten bij wie immunotherapie mooie resultaten laat zien, waaronder bij longkanker. Maar omdat het in experimenteel verband is, wordt het nog vooral gegeven aan patiënten die verderop in het ziekteproces zijn. Of je patiënten in vroege stadia van de ziekte kunt helpen met deze medicijnen is nog niet bekend.

Hoe wordt dit onderzoek uitgevoerd?

Durvalumab is zo’n medicijn. De onderzoekers willen in dit project 20 patiënten behandelen met durvalumab vóór de operatie, om vervolgens met moderne scantechnieken te bepalen welke patiënten er goed op reageren. Doel van het onderzoek is om te bepalen of het veilig en haalbaar is om durvalumab al in zo’n vroeg stadium toe te dienen. Zo willen de onderzoekers beter kunnen bepalen hoe de medicijnen precies werken en welke factoren belangrijk zijn voor effectieve behandeling.

Wat levert dit onderzoek op?

Er zijn sterke aanwijzingen dat immunotherapie effectiever is wanneer het wordt ingezet bij patiënten met een vroeg stadium van kanker. Deze studie is een belangrijke stap om dit vermoeden te toetsen en om ervaring op te doen met nieuwe scantechnieken waarmee in vroegtijdig stadium kan worden bepaald of de behandeling aanslaat.