Immunotherapie krachtiger maken

vrouwelijke onderzoeker in een laboratorium

Onderzoekssamenvatting

Gepubliceerd op 15 februari 2019

​Tegenwoordig is immunotherapie een veelbelovende behandeling. Toch werkt immunotherapie niet bij iedereen even goed. Daarom willen onderzoekers deze therapie krachtiger maken.

Doel van dit onderzoek

Met dit onderzoek willen de onderzoekers bestuderen of een bepaalde chemotherapie (topotecan), of een andere ‘remmer’ van de celdeling, een massale tumoraanval met een immunotherapie mogelijk maakt.

Waarom is dit onderzoek nodig?

Immunotherapie helpt het afweersysteem om kankercellen te herkennen en vernietigen.  De potentie is groot, gezien de Nobelprijs voor Geneeskunde die in 2018 naar immunotherapie bij kanker ging. Maar daarmee is de behandeling nog lang niet af, want het werkt nog niet bij iedereen even goed.

Een voorbeeld van een immunotherapie is een vaccin dat T-cellen activeert. T-cellen zijn de afweercellen die kankercellen aanvallen. We zien dat de huidige vaccins inderdaad in staat zijn om T-cellen te activeren maar die mobilisatie gaat te langzaam en is te kortdurend om de tumor volledig te vernietigen.

Het medicijn topotecan (een chemotherapie) zou een oplossing kunnen bieden. Het medicijn activeert T-cellen en zet ze vervolgens in de ‘wacht’ waardoor ze stoppen met delen. Als alle topotecan door het lichaam is opgeruimd dan komen de T-cellen tegelijk de ‘wachtruimte’ uit, alwaar ze allemaal in dezelfde celdelingsfase zijn gezet, en gaan ze massaal delen. Hierdoor ontstaat, als reactie op het vaccin, de benodigde krachtige aanval op de tumor. De T-cellen zetten dus als het ware hun klokjes gelijk, zodat ze allemaal uitgeslapen zijn om de strijd met de tumor aan te gaan.

Wat levert dit onderzoek op?

Uit dit onderzoek zal moeten blijken of immunotherapie krachtiger gemaakt kan worden als T-cellen allemaal vanuit dezelfde celdelingsfase starten met de tumoraanval. Bovendien moet duidelijk worden welke medicijnen de celdeling kunnen lamleggen. En welke gezondheidsrisico’s meespelen. Bij goede resultaten zal dit project leiden tot klinische vervolgonderzoeken in patiënten met kanker. 

Hoe wordt dit onderzoek uitgevoerd?

Om dit onderzoek uit te voeren zullen de onderzoekers in het laboratorium T-cellen op verschillende momenten in hun celdeling remmen om het beste remmoment te identificeren. Dit doen zij met behulp van verschillende soorten ‘remmers’, zoals topotecan. Omdat ze hiermee waarschijnlijk ook de deling van andere cellen zullen remmen moeten de gevolgen hiervan onderzocht worden in proefdieren. Tot slot gaan de onderzoekers kijken welke vormen van immunotherapie krachtiger worden door toevoeging van zo’n ‘remmer’.