Hypermutaties in acute lymfatische leukemie bij kinderen

vrouwelijke onderzoeker in een laboratorium

Onderzoekssamenvatting

Gepubliceerd op 10 april 2020

Hoewel kinderen met acute lymfatische leukemie (ALL) een steeds grotere kans op genezing hebben, overlijden er nog steeds patiënten als de ziekte terugkeert. 

Doel van het onderzoek

Kennis opdoen over hypermutaties, die toegepast kan worden in de behandeling van (teruggekeerde) acute lymfatische leukemie.

Waarom is dit onderzoek nodig?

Deze onderzoeksgroep heeft veel kennis opgedaan over wat er misgaat bij patiënten bij wie ALL terugkeert. Ze hebben ontdekt dat in de leukemiecellen een proces van ‘hypermutatie’ optreedt: een razendsnelle opeenvolging van foutjes in het DNA. Omdat hypermutatie juist veel bij teruggekeerde kanker wordt waargenomen, vermoeden de onderzoekers dat de behandeling een rol heeft gespeeld bij dit proces. In dit project willen ze meer kennis vergaren over hypermutaties.

Hoe wordt dit onderzoek uitgevoerd?

In weefselmateriaal van ALL-patiënten kunnen ze terugzoeken op de aanwezigheid van hypermutaties. Vervolgens gaan ze het onderliggende mechanisme nader onderzoeken: wat gaat er precies mis in deze cellen, en op welke manieren kunnen hypermutaties ontstaan?

Vervolgens onderzoeken ze wat dit voor de patiënt betekent: als ALL terugkeert, geven hypermutaties dan een betere of slechtere vooruitzichten dan teruggekeerde tumoren zonder deze hypermutaties? En zijn er bestaande middelen die goed kunnen werken tegen deze kanker?

Wat levert dit onderzoek op?

Dit project lever fundamentele kennis op over een proces dat geregeld optreedt bij patiënten met terugkerende ALL. Door de manier waarop onderzoek en zorg in het Prinses Máxima Centrum verbonden zijn, is snelle toepassing van deze kennis mogelijk.

10 april 2020