Hoe veroorzaakt HPV kanker?

vrouwelijke onderzoeker in een laboratorium

Onderzoekssamenvatting

Gepubliceerd op 9 mei 2019

Om kanker effectief te bestrijden, is het belangrijk om te weten welke cruciale stappen de cel doormaakt totdat deze een kankercel wordt. Met deze kennis kunnen we kanker in het vroegste stadium aanpakken. 

Doel van dit onderzoek

Met dit onderzoek bestuderen de onderzoekers hoe het humaan papillomavirus (HPV) kanker veroorzaakt. Zoals baarmoederhalskanker en kanker in de mond, keel en anus. De onderzoekers zijn in het bijzonder geïnteresseerd in het exacte moment waarop een voorlopercel kwaadaardig wordt.

Waarom is dit onderzoek nodig?

Dit onderzoek is nodig omdat vroegtijdige opsporing en behandeling van kanker de vooruitzichten meestal aanzienlijk verbeteren. Vroege opsporing en behandeling vereisen kennis over het exacte ontstaansmechanisme van kanker. Onderzoek op dit gebied is dus nodig.

Uit eerder onderzoek bleek dat het omslagpunt van goedaardig naar kwaadaardig samengaat met veranderingen in microRNAs. Deze microRNAs bepalen of een gen wel of niet een eiwit aanmaakt. Door die veranderingen in microRNAs op te sporen, is het omslagpunt identificeerbaar.

Wat levert dit onderzoek op?

Uit dit onderzoek moet blijken welke signalen (biomarkers) in het lichaam kunnen worden gemeten als de cel de cruciale stap naar kwaadaardigheid zet. Met deze kennis kan de vroege opsporing van bepaalde kankers, zoals baarmoederhalskanker, op termijn worden verbeterd. Dit is ook belangrijk voor het bevolkingsonderzoek, omdat hierbij veel kankervoorlopercellen worden gevonden waarvan niet bekend is of die kwaadaardig worden.

Hoe wordt dit onderzoek uitgevoerd?

Om dit onderzoek uit te voeren, doen de onderzoekers verschillende testen met behulp van een uniek model. Dit model is een nabootsing van de werkelijkheid waardoor ze het omslagpunt naar kwaadaardigheid kunnen nabootsen. Uit die testen moet blijken welke signalen kunnen worden opgepikt van dit omslagpunt. En of die betrouwbaar en voorspellend zijn.