Het onderzoeken van tumorcel gemedieerde beïnvloeding van het immuun landschap in de lever

Alpe d'HuZes
lopend

Onderzoekssamenvatting

Levertumoren slagen er vaak in om afweercellen voor hun karretje te spannen, zodat de kwaadaardige cellen veilig verder kunnen groeien. Dit proces wordt nog niet goed begrepen, maar dit project kan daar iets aan veranderen. 

Het doel van deze studie is om uit te zoeken hoe levertumoren een gunstig milieu voor zichzelf kunnen creëren, en of dat proces verhinderd kan worden. 

Waarom is dit onderzoek nodig? 

Voor steeds meer vormen van kanker komt immunotherapie beschikbaar. Daarbij wordt het afweersysteem van de patiënt gestimuleerd om kankercellen te vernietigen. 
 
Voor levertumoren is het extra lastig om immunotherapie te ontwikkelen. Dat komt omdat leverkanker vaak ontstaat uit een ontsteking, waarbij de afweer sowieso is verstoord. Daarnaast slagen levertumoren er vaak ook in om afweercellen zó te ‘hersenspoelen’ dat ze vóór de tumor gaan werken in plaats van er tegen. Een voorbeeld hiervan zijn tumor-geassocieerde macrofagen. Macrofagen vormen vaak de eerste linie in de afweer tegen ongewenste indringers, maar bij levertumoren zijn vaak grote hoeveelheden macrofagen overactief en werken ze samen met de omgeving van de tumor om een gunstig milieu voor de tumor te creëren. Hoe dit allemaal precies in z’n werk gaat is nog niet duidelijk, maar dat willen de onderzoekers in dit project gaan onderzoeken. 

 
Hoe wordt dit onderzoek uitgevoerd? 

De onderzoekers gaan de genetische samenstelling van levertumorcellen onderzoeken. Ze verwachten daarbij bepaalde DNA-fouten (mutaties) te vinden die ervoor zorgen dat de tumor in staat wordt om zijn omgeving (waaronder macrofagen) voor zijn karretje te spannen.  
 
Ze hopen erachter te komen welke signalerende moleculen vervolgens door de tumor worden uitgescheiden, en of het afremmen daarvan ervoor zorgt dat de tumor niet meer kan overleven.  

 

Wat levert dit onderzoek op? 

Dit project moet leiden tot meer kennis over hoe levertumorcellen een voor zichzelf gunstig milieu scheppen in de lever. Wanneer duidelijk wordt hoe ze dat doen, en via welke moleculen, kunnen de onderzoekers die kennis gebruiken om dit proces af te remmen. Dat zou op den duur een nieuwe behandeling voor levertumoren op kunnen leveren.