Het beste behandelschema bij maagkanker

vrouwelijke onderzoeker in een laboratorium

Onderzoekssamenvatting

Achtergrond

Opereren is nog altijd de meest kansrijke behandeling bij maagkanker. De kans dat de ziekte terugkeert is echter groot, waardoor de vooruitzichten over het algemeen slecht zijn. Daarom richt veel onderzoek zich op uitbreiding van de operatie, zo is onderzocht of het zinvol is om voor of na de operatie chemotherapie, bestraling of een combinatie (chemoradiatie) toe te voegen aan de behandeling. 

Welke variant de beste overleving biedt, dat is eigenlijk nog niet duidelijk. Wel is ondertussen duidelijk dat patiënten aanvullende behandelingen na de operatie niet goed verdragen. Chemotherapie, bestraling of beiden voorafgaand aan de operatie lijkt beter te verdragen en vergroot de kans op betere verwijdering van de tumor. 

Doel van het project 

Uit de onderzoeken tot nu toe lijkt dus dat behandelen voorafgaand aan de operatie de beste manier is, maar een optimaal behandelschema is er nog niet.  

In dit project gaan de onderzoekers voor 3 van zulke behandelschema’s vergelijken wat het beste resultaat en de minste bijwerkingen geeft. Daarin verdelen ze patiënten in 3 groepen:

  • groep 1 krijgt chemotherapie, gevolgd door operatie
  • groep 2 krijgt chemotherapie, chemoradiatie en dan operatie
  • groep 3 krijgt chemoradiatie gevolgd door operatie

Relevantie voor de patiënt

Een belangrijk onderdeel van de implementatie van nieuwe behandelingen, is dat goed wordt onderzocht welk behandelschema het beste resultaat geeft, en bij wie. Dat wordt in deze studie gedaan voor een groep patiënten waarbij betere behandelingen noodzakelijk zijn.