Herbestraling met en zonder hyperthermie na operatie: Bijwerkingen, kwaliteit van leven en overleving bij patiënten met terugkeer van borstkanker.

Pink Ribbon
lopend

Onderzoekssamenvatting

Bij een klein aantal vrouwen die zijn behandeld voor borstkanker keert de ziekte terug in het bestraalde gebied. Zij krijgen dan een operatie om de teruggekeerde tumor en eventuele lymfeklieruitzaaiingen te verwijderen. Daarna volgt bestraling met of zonder hyperthermie (warmtebehandeling). Bij hyperthermie wordt het bestraalde gebied verwarmd tot 40-43 graden om het effect van de bestraling te versterken. 

Toch is niet goed bekend of de toevoeging van hyperthermie een betere overleving geeft en/of minder bijwerkingen. Dat komt omdat de behandeling niet overal hetzelfde wordt toegepast. Er zijn o.a. verschillen in temperatuurmeting en aantal bestralingen. Een goede vergelijking is daardoor niet te maken.

Om hier toch meer inzicht in te krijgen, duikt dr. Desirée van den Bongard in de gegevens van 1.500 patiënten die in het verleden zijn behandeld (retrospectief onderzoek). Hiermee brengt ze de kans op terugkeer van de tumor en de overleving (2, 5 en 10 jaar na de behandeling) in kaart.

Ook vindt onderzoek plaats onder 500 patiënten die de behandeling nog moeten krijgen (prospectief onderzoek). Dit moet informatie opleveren over de kans op bijwerkingen en de kwaliteit van leven na 1, 2 en 5 jaar. Ook de overleving en de kans op terugkeer van de tumor na 2 en 5 jaar worden onderzocht. Om dit onderzoek op een betrouwbare manier te kunnen uitvoeren, zal Van den Bongard de behandeling eerst evalueren en harmoniseren binnen de verschillende behandelcentra.

Het uiteindelijke doel is bepalen of wel of geen hyperthermie nodig is bij (her)bestraling na teruggekeerde borstkanker. Zo kunnen vrouwen de beste behandeling krijgen, met de kleinste kans op terugkeer van de tumor, een minimaal risico op bijwerkingen en een maximale kwaliteit van leven.