Grip op chromosoomverdeling bij kankerceldeling

vrouwelijke onderzoeker in een laboratorium

Onderzoekssamenvatting

Gepubliceerd op 18 februari 2019

Aan therapieongevoeligheid liggen vaak celdelingsfouten ten grondslag, zoals een verkeerde verdeling van het aantal chromosomen per cel. Meer kennis hierover is belangrijk om kanker te bestrijden.

Doel van dit onderzoek

Met dit onderzoek willen de onderzoekers bestuderen wat de rol is van een bepaald eiwitdeel dat een belangrijke rol speelt bij de verdeling van chromosomen tijdens celdeling. Met deze kennis kan therapieongevoeligheid beter worden begrepen.

Waarom is dit onderzoek nodig?

Dit onderzoek is nodig omdat kanker nog te vaak ongevoelig wordt voor de gangbare behandelingen. Het is bekend dat tumoren die veel DNA-fouten maken tijdens de celdeling vaker therapieongevoelig zijn. Deze fouten resulteren in een variatie in kankercellen binnen één tumor, waardoor niet alle cellen gevoelig zijn voor dezelfde behandeling.

Een veelvoorkomende fout die tijdens de deling van kankercellen optreedt, is aneuploïdie. Dit betekent dat de dochtercellen per ongeluk te veel of te weinig chromosomen krijgen. Bij de verdeling van chromosomen zijn bepaalde eiwitten betrokken. Waarschijnlijk werken die eiwitten niet optimaal in sommige kankercellen waardoor aneuploïdie optreedt.

De onderzoekers van dit project vragen zich af of het zinvol is om die eiwitten nog slechter te laten werken waardoor de fouten in chromosoomverdeling die dan optreden in het nadeel van de kanker zullen werken. Momenteel zijn al medicijnen beschikbaar die de werking van deze eiwitten remmen. 

Wat levert dit onderzoek op?

Uit dit onderzoek moet blijken of bepaalde delen van deze ‘verdelingseiwitten’ ons meer leren over aneuploïdie. En in hoeverre deze verstoorde chromosoomverdeling via medicatie tot een nadeel voor de kankercellen kan worden gemaakt.

Hoe wordt dit onderzoek uitgevoerd?

Om dit onderzoek uit te voeren, bestuderen de onderzoekers met behulp van een superresolutiemicroscoop (die maakt de kleinste biologische bouwstenen in levende cellen zichtbaar) de relevante eiwitten. Door middel van remmende medicijnen willen ze erachter komen hoe een bepaald eiwitdeel is betrokken bij de chromosoomverdeling tijdens de celdeling. En of deze remmers kunnen worden ingezet om therapieongevoeligheid te bestrijden.