Gerichter verwijzen bij screening op basis van mammografische kenmerken die gecorreleerd zijn met pathologische subtypen en de kans op uitzaaiingen

lopend

Onderzoekssamenvatting

Er zijn agressieve, maar ook milde vormen van borstkanker. Is het mogelijk om dit onderscheid al op het mammogram te maken? 
De onderzoekers willen een algoritme ontwikkelen dat op basis van informatie uit mammogrammen niet alleen vaststelt óf er sprake is van borstkanker, maar ook hoe agressief de tumor is.  

Waarom is dit onderzoek nodig? 

Het doel van het bevolkingsonderzoek naar borstkanker, is om de ziekte vroegtijdig op te sporen, zodat er nog een succesvolle behandeling mogelijk is. Hoewel hiermee jaarlijks veel levens worden gered, is er ook nog wel eens sprake van over- of onderbehandeling. Bijvoorbeeld omdat een voorstadium van borstkanker wordt gevonden, die helemaal niet uit zou groeien tot een variant die behandeling behoeft. Of omdat een variant wordt ontdekt waarvan niet gelijk duidelijk is hoe ernstig deze is. 

Hoe wordt dit onderzoek uitgevoerd? 

De onderzoekers hebben 2100 mammogrammen tot hun beschikking van vrouwen waarbij in het verleden borstkanker is vastgesteld. Die willen ze gebruiken om computeralgoritmes te ontwikkelen die kunnen bepalen of het gaat om een agressieve, of juist minder agressieve variant van borstkanker, en wat de groeisnelheid van de tumor is. Zo’n algoritme zal rekening moeten houden met diverse kenmerken die op mammogrammen te zien zijn, zoals de dichtheid van het borstklierweefsel, bloedvaatjes, architectuurverstoringen en mogelijk nieuwe kenmerken. 

Wat levert dit onderzoek op? 

Indien dit onderzoek succesvol is, kan een screeningsradioloog de opgedane kennis in de toekomst gebruiken om te beslissen over wel of niet verwijzen van afwijkingen die bij de borstkankerscreening gezien worden. Dat moet het mogelijk maken om agressieve borstkankers eerder te ontdekken, terwijl voor patiënten met minder agressieve vormen van borstkanker het verwijzen naar het ziekenhuis kan worden uitgesteld en wellicht afgesteld.