Gerichte screening en behandeling van CHEK2-borstkanker

vrouwelijke onderzoeker in een laboratorium

Onderzoekssamenvatting

​Borstkanker kan erfelijk zijn. De afwijking die hieraan ten grondslag ligt, kan bepalend zijn voor de behandelkeuze en vooruitzichten.  

Gepubliceerd op 13 mei 2019

Doel van dit onderzoek

Met dit onderzoek willen de onderzoekers een bepaalde erfelijke afwijking bij borstkankerpatiënten bestuderen, zodat screening en behandeling gerichter gegeven kunnen worden.

Waarom is dit onderzoek nodig?

Dit onderzoek is nodig omdat bepaalde erfelijke afwijkingen ten grondslag kunnen liggen aan borstkanker en deze kunnen medebepalend zijn voor de vooruitzichten en behandelkeuze.

In Nederland blijkt een bepaalde erfelijke afwijking vaker bij borstkankerpatiënten gevonden te worden dan elders. Het gaat om de CHEK2-afwijking. Vrouwen met deze afwijking hebben een verhoogd risico op het krijgen van borstkanker, op het krijgen van een nieuwe borstkankertumor in de andere borst en hun behandeluitkomst kan minder gunstig zijn.

Daarom is screening van vrouwen met deze afwijking, of bij wie deze afwijking in de familie voorkomt, belangrijk. Dit kan het best in onderzoeksverband worden gedaan, zodat adviezen ten aanzien van controle en behandeling gerichter gegeven kunnen worden.

Wat levert dit onderzoek op?

Uit dit onderzoek zal moeten blijken of gerichte adviezen over screening, behandeling en erfelijkheid gegeven moeten worden aan patiënten met een CHEK2-afwijking of zo’n afwijking in de familie. Dit kan dan in de landelijke richtlijn opgenomen worden.  

Hoe wordt dit onderzoek uitgevoerd?

Om dit onderzoek uit te voeren zullen de onderzoekers gezondheidsgegevens van vrouwen gaan verzamelen met en zonder een CHEK2-afwijking. Iedereen wordt langere tijd gevolgd. Er zal gekeken worden bij wie borstkanker ontstaat of bij wie de kanker terugkomt. Zo kan gekeken worden wat het effect van een CHEK2-afwijking is op het risico om borstkanker te krijgen en wat de vooruitzichten kunnen zijn.