Gerichte behandeling van bloedkanker

vrouwelijke onderzoeker in een laboratorium

Onderzoekssamenvatting

Gepubliceerd op 14 mei 2019

​Kankercellen kunnen erg verschillen, waardoor het lastig is om ze allemaal met één behandeling te doden. De komst van nieuwe technieken biedt mogelijkheden.
 

Doel van dit onderzoek

Met dit onderzoek willen de onderzoekers via nieuwe genetische onderzoekstechnieken de DNA-variatie tussen kankercellen binnen één tumor beter in kaart brengen. Zodat de tumor gericht kan worden bestreden.

Waarom is dit onderzoek nodig?

Dit onderzoek is nodig, omdat bij bloedkanker (leukemie) de kankercellen genetisch verschillend kunnen zijn tussen patiënten, en zelfs ook binnen één persoon. Toch wordt dit onderscheid bij de behandelkeuze en evaluatie meestal niet gemaakt. Dit komt bijvoorbeeld omdat het lastig is om de genetische variatie te achterhalen. 

Om te achterhalen welke kenmerken een tumor bezit, neemt de arts vaak een monster (stukje tumorweefsel). Het kan gebeuren dat niet alle genetische variaties in dat weefselmonster zitten. Dan wordt op basis van die selectie een passende behandeling gekozen.

Idealiter zijn alle genetische variaties bekend, zodat de meest passende (combinatie)behandeling kan worden gekozen. Met de huidige ontwikkelingen op het gebied van genetisch onderzoek is nu meer mogelijk.

Wat levert dit onderzoek op?

Uit dit onderzoek moet blijken of een speciale test de genetische variatie in kankercellen bij patiënten met bloedkanker betrouwbaar, snel en betaalbaar opspoort. Hiermee kan een passende behandeling worden gekozen en geëvalueerd.   

Hoe wordt dit onderzoek uitgevoerd?

Om dit onderzoek uit te voeren ontwikkelen de onderzoekers allereerst de test om de genetische variatie op te sporen. Hiervoor gebruiken ze onder andere van next generation sequencing.

Daarna onderzoeken ze deze test in een groot aantal bloedkankerpatiënten die verschillende soorten behandelingen kregen. Zo kunnen ze herleiden hoe bepaalde genetische variaties zijn ontstaan, en hoe waarschijnlijk het is dat die variaties op een bepaalde therapie reageren. Tot slot bestuderen ze ook tot welke celoppervlakveranderingen bepaalde genetische variaties leiden.