Gericht behandelen van hersentumoren

vrouwelijke onderzoeker in een laboratorium

Onderzoekssamenvatting

​De prognose van kwaadaardige hersentumoren is over het algemeen slecht. Betere behandelopties zijn dus hard nodig. Een gerichte behandeling van moleculaire subtypes kan misschien een verschil maken.

Gepubliceerd op 16 mei 2019

Doel van dit onderzoek

Met dit onderzoek willen de onderzoekers een bepaald moleculair subtype van kwaadaardige hersentumoren bestuderen. Want uit eerdere studies is gebleken dat deze moleculaire verschillen vergaande consequenties kunnen hebben voor bijvoorbeeld het behandeleffect.

Waarom is dit onderzoek nodig?

Dit onderzoek is nodig omdat van kwaadaardige hersentumoren (gliomen) bekend is dat er moleculaire subtypes zijn, die verschillend op een bepaalde behandeling kunnen reageren.

In een eerdere studie is zo’n subtype bestudeerd en toen bleek dat de vooruitzichten substantieel verbeterden als een bepaalde chemotherapie aan de behandeling werd toegevoegd. Hieruit blijkt wel dat het belangrijk is om meer over deze subtypes te weten.

In deze studie kijken de onderzoekers naar het subtype: anaplastische gliomen zonder 1p/19q-verlies. Om dit onderzoek uit te voeren zullen de onderzoekers in hersentumorweefsel op zoek gaan naar moleculaire verschillen en genetische gevoeligheid voor een bepaalde chemotherapie.

Wat levert dit onderzoek op?

Uit dit onderzoek zal moeten blijken of op basis van moleculair subtype betere voorspellingen gedaan kunnen worden over de slagingskans van een behandeling, de noodzaak van chemotherapie en de overlevingskansen.