GENAYA: complete DNA-analyse voor jongvolwassenen met kanker

Gerichte Gift
lopend

Onderzoekssamenvatting

Het doel van dit onderzoek is het DNA van 1.000 jongvolwassenen compleet in kaart brengen, om zo behandeling op maat voor deze én toekomstige patiënten mogelijk te maken. Elk jaar krijgen 3.800 jongvolwassenen (18-39 jarigen) de diagnose kanker. Qua behandeling vallen ze nu tussen wal en schip: vaak krijgen ze dezelfde behandeling als oudere patiënten. Terwijl onderzoek laat zien dat hun tumoren biologisch niet per se hetzelfde zijn als die van volwassenen. Daarom financierde KWF, mede dankzij Fight cancer, in 2019 de COMPRAYA-studie: de betrokken onderzoekers zetten daarin een uniek, landelijk onderzoeksplatform op met daarin gegevens, tumormateriaal en bloed van 4.000 jongvolwassenen. Met deze gegevens kunnen de onderzoekers beter begrijpen wat de risicofactoren zijn voor het krijgen van kanker op jonge leeftijd, waarin tumoren van jongvolwassenen verschillen van die van kinderen en ouderen, en wat het betekent in het dagelijks leven om op deze leeftijd kanker te krijgen. Nu, begin 2022, wordt deze onderzoeksinfrastructuur uitgebreid met een belangrijk nieuw initiatief: GENAYA.

Hoe wordt dit onderzoek uitgevoerd?

De komende vier jaar brengt Hartwig Medical Foundation voor 1.000 patiënten met de nieuwste technieken het complete DNA van de tumor in beeld. Uitgebreide DNA-testen van een tumor kunnen behandelend artsen extra informatie geven over klinisch relevante eigenschappen van de tumor (biomarkers) die voorspellend kunnen zijn voor een gunstige reactie op een behandeling. Veranderingen in het genetische profiel (mutaties) kunnen soms aanknopingspunten geven voor een behandeling die rechtstreeks aangrijpt op deze mutaties. In dit geval wordt er van doelgerichte of targeted therapie gesproken. Daarnaast kunnen de DNA-testen patiënten selecteren voor studies of experimentele medicatie.

Wat levert dit onderzoek op?

De genetische informatie en de behandeldata worden met toestemming van de patiënt opgeslagen in een wereldwijd unieke databank en beschikbaar gemaakt voor wetenschappelijk onderzoek. Zo hebben niet alleen deze 1.000 patiënten baat bij het onderzoek, maar ook de patiënten in de toekomst.