Geen merkbare schade na bestraling van het oog

vrouwelijke onderzoeker in een laboratorium

Onderzoekssamenvatting

Gepubliceerd op 13 februari 2019

​Bestraling rondom het oog kan tot blindheid of andere oogproblemen leiden. Preciezere bestralingstechnieken kunnen dit voorkomen. Maar om dat goed te doen, is meer kennis nodig. 

Doel van dit onderzoek

Met dit onderzoek zoeken de onderzoekers precies uit hoeveel straling bepaalde delen van het oog en de oogzenuw kunnen verdragen zonder dat er schade ontstaat. 

Waarom is dit onderzoek nodig?

Dit onderzoek is nodig, want preciezere bestralingstechnieken kunnen nu nog geen oogproblemen voorkomen omdat we te weinig weten over de gevolgen van oogbestraling.

Hoe zit dit? Bestraling van tumoren in of rondom het oog kan leiden tot oogschade, zoals blindheid. Onze huidige kennis hierover is verouderd, omdat we vroeger minder details vastlegden over de stralingsdosis en het effect hiervan op het oog. Up-to-date kennis zorgt waarschijnlijk voor een betere toepassing van de nieuwe technieken.

Wat levert dit onderzoek op?

Uit dit onderzoek moet blijken of bepaalde kennis over oogbestraling kan worden gebruikt om nauwkeuriger te berekenen welk deel van het oog tot welke drempeldosis kan worden bestraald, zonder dat de patiënt klachten krijgt.

Hoe wordt dit onderzoek uitgevoerd?

Om dit onderzoek uit te voeren, benaderen de onderzoekers 2 groepen patiënten: zij die in het verleden zijn bestraald tot een hoge of een lagere stralingsdosis.

Deze bestralingsgegevens leveren samen met een oogheelkundig onderzoek (oogschade vaststellen) een soort ‘plattegrond’ op waarmee de relatie tussen stralingsdosis en oogschade goed in beeld kan worden gebracht. Niet bestraalde delen van het oog of het andere oog dienen als ‘controlegroep’. Alle patiënten ontvangen ook vragenlijsten waarmee de kwaliteit van leven wordt gemeten.