Galwegkanker bestoken met een chemopomp

vrouwelijke onderzoeker in een laboratorium

Onderzoekssamenvatting

Gepubliceerd op 13 februari 2019

In een eerder KWF-project is de toepassing van een chemopomp bij darmkanker onderzocht. Deze pomp laat de chemotherapie lokaal vrijkomen. In dit project wordt onderzocht of dit ook een goede methode is voor galwegkanker.

Doel van dit onderzoek

De onderzoekers willen een nieuwe manier van chemotherapie-toediening testen voor patiënten met galwegkanker. Het gaat om een chemopomp die op precies de juiste plek de chemo vrij laat komen. Levert dit betere resultaten op dan de huidige behandeling, waarbij de medicatie via een infuus wordt gegeven?

Waarom is dit onderzoek nodig?

Galwegkanker in de lever komt vaak laat aan het licht, waardoor ongeveer 85% van de patiënten niet kan worden geopereerd. De overlevingskans is dan slecht. Zonder behandeling is het 5 maanden. Chemotherapie via een pil of het infuus, ook wel systemische chemotherapie genoemd, verbeterde de overlevingskans tot gemiddeld 12 maanden.

Het idee van de chemopomp, die in de leverader wordt geplaatst, is dat het mogelijk wordt om de medicatie direct op de juiste plaats toe te dienen. Dat maakt de behandeling effectiever, met minder bijwerkingen. Bij andere tumorsoorten (darmkanker en leverkanker) wordt de pomp al in studieverband toegepast. Met goed resultaat: de gemiddelde overlevingskans stijgt met 2 jaar.

Hoe wordt dit onderzoek uitgevoerd?

Deze patiëntenstudie wordt uitgevoerd in het AMC en Erasmus MC. Alle patiënten die deelnemen aan de studie worden geopereerd en tijdens de operatie wordt de chemopomp geplaatst. Ongeveer 2 weken na de operatie wordt gestart met de lokale chemotherapie. Een kuur met de chemopomp duurt 2 weken, gevolgd door 2 weken rust. Om de 3 maanden wordt er een CT-scan gemaakt om het effect van de behandeling te evalueren. Bij stabiele ziekte wordt de behandeling doorgezet. Bij hele goede respons wordt overwogen of de galwegkanker alsnog met een operatie kan worden verwijderd. Mochten er bijwerkingen zijn of neemt de kanker toe ondanks de chemotherapie, dan wordt de behandeling met de chemopomp gestaakt.

Wat levert dit onderzoek op?

Dit onderzoek moet eraan bijdragen dat patiënten met galwegkanker langer leven, met betere kwaliteit van leven. Bovendien hopen de onderzoekers dat er patiënten zijn voor wie een genezende operatie weer mogelijk is, nadat de chemopomp zijn werking deed.