Functionele analyse van microRNAs en target mRNAs betrokken bij "groei zonder verankering": een essentiële celverandering voor de ontwikkeling van kanker

Alpe d'HuZes
afgerond

Onderzoekssamenvatting

Om kanker effectief te kunnen bestrijden is het van groot belang om te weten welke cruciale stappen de cel doormaakt totdat deze een kankercel is geworden. Met deze kennis kun je kanker in het vroegste stadium aanpakken. Met dit onderzoek willen de onderzoekers weten hoe het humaan papillomavirus (HPV) kanker veroorzaakt, zoals baarmoederhalskanker en kanker van de mond, keel en anus. De onderzoekers zijn in het bijzonder geïnteresseerd in het exacte moment waarop een voorlopercel kwaadaardig wordt.  

Waarom is dit onderzoek nodig? 

Dit onderzoek is nodig omdat vroegtijdige opsporing en behandeling van kanker de vooruitzichten meestal aanzienlijk kan verbeteren. Vroege opsporing en behandeling vereisen kennis over het exacte ontstaansmechanisme van de kanker. Onderzoek op dit gebied is dus hard nodig.  

Uit eerder onderzoek is gebleken dat het omslagpunt naar kwaadaardigheid samengaat met veranderingen in microRNAs. Deze microRNAs bepalen of een gen wel of niet een eiwit zal aanmaken. Door die veranderingen in microRNAs op te sporen is het omslagpunt identificeerbaar.  

Wat levert dit onderzoek op? 

Uit dit onderzoek zal moeten blijken welke signalen (biomarkers) in het lichaam gemeten kunnen worden als de cel de cruciale stap naar kwaadaardigheid zet. Met deze kennis kan de vroege opsporing van bepaalde kankers, zoals baarmoederhalskanker, op termijn verbeterd worden. Dit is ook belangrijk voor het bevolkingsonderzoek omdat hierbij veel kankervoorlopercellen gevonden worden waarvan niet bekend is of die kwaadaardig zullen worden.  

Hoe wordt dit onderzoek uitgevoerd? 

Om dit onderzoek uit te voeren zullen de onderzoekers verschillende testen uitvoeren met behulp van een uniek model. Dit model is een nabootsing van de werkelijkheid waardoor ze het omslagpunt naar kwaadaardigheid kunnen nabootsen. Uit die testen zal moeten blijken welke signalen opgepikt kunnen worden van dit omslagpunt. En of die betrouwbaar en voorspellend zijn.