FORWARDS, implementatie van bewezen effectieve psychologische behandeling (SWORD) voor angst voor terugkeer van kanker: haalbaarheid en effectiviteit

Alpe d'HuZes
lopend

Onderzoekssamenvatting

Sommige ex-kankerpatiënten leven met de continue angst dat de kanker terugkomt. Dat kan het welbevinden schaden. Daarom is het belangrijk dat deze mensen effectieve hulp kunnen krijgen.  

Met dit onderzoek willen de onderzoekers uitzoeken of hun nieuw ontwikkelde angstbehandeling haalbaarheid, zinvol en kosteneffectief is als deze voor meer ex-kankerpatiënten beschikbaar komt.  

Waarom is dit onderzoek nodig? 

Dit onderzoek is nodig omdat angst voor terugkeer van kanker een groot probleem kan zijn voor ex-kankerpatiënten en laagdrempelige en effectieve hulp nodig is.  
De onderzoekers van dit project hebben hier een methode voor ontwikkeld. De behandeling heet SWORD. Hierin komen meerdere psychologische technieken samen, zoals cognitieve gedragstherapie, ontspannings- en aandachtsoefeningen. Deze methode hebben zij eerder succesvol ingezet in een kleine groep ex-kankerpatiënten. Nu willen zij dat de methode voor meer patiënten beschikbaar komt. Nederland telt meer dan 500.000 ex-kankerpatiënten (>5 jaar na behandeling nog in leven). Een derde is regelmatig bang dat de ziekte terugkeert. 

Wat levert dit onderzoek op? 

Uit dit onderzoek zal moeten blijken of deze nieuwe methode uitvoerbaar en effectief is in verschillende ziekenhuizen. Als dat zo is dan kan de methode via de reguliere zorg aangeboden worden. Hierdoor kan in de toekomst een veel grotere groep van patiënten met angst voor terugkeer van kanker geholpen worden.

Hoe wordt dit onderzoek uitgevoerd?

Om dit onderzoek uit te voeren zullen de onderzoekers hun methode testen in andere ziekenhuizen. Hiervoor hebben zij 174 patiënten nodig. Deze patiënten gaan zij via 3 ziekenhuizen benaderen (academisch ziekenhuis Maastricht, regionaal ziekenhuis Maxima Medisch Centrum (MMC) in Veldhoven en IPSO-instelling de Vruchtenburg in Rotterdam). Deze ziekenhuizen zullen gedurende 1 jaar de SWORD-behandeling aanbieden. Uiteindelijk bestuderen de onderzoekers of de angst voor terugkeer van kanker afneemt en hiermee de kwaliteit van leven toeneemt. Bovendien kijken zij ook naar andere zaken, zoals obstakels die een goede uitvoer en toegankelijkheid van de behandeling in de weg staan. Om dit alles boven tafel te krijgen zullen de onderzoekers onder andere gebruikmaken van vragenlijsten, interviews en groepsgesprekken.