Extra chemotherapie bij baarmoederkanker

vrouwelijke onderzoeker in een laboratorium

Onderzoekssamenvatting

​Gepubliceerd op 14 mei 2019 

Sommige baarmoederkankerpatiënten hebben een groter risico dat de kanker terugkomt. Maar bij wie is een aanvullende chemokuur zinvol?

Doel van dit onderzoek

Met dit onderzoek zoeken de onderzoekers uit of bepaalde tumoreigenschappen voorspellen welke vrouwen met een agressieve vorm van baarmoederkanker baat hebben bij een ‘aanvullende therapie op maat’.    

Waarom is dit onderzoek nodig? 

Dit onderzoek is nodig omdat 1 op de 5 patiënten met baarmoederkanker een agressieve vorm heeft waardoor een postoperatieve chemotherapie nodig is. Terwijl de andere patiënten die waarschijnlijk niet nodig hebben. Momenteel kan dat nog niet betrouwbaar genoeg worden ingeschat.

De onderzoekers verwachten dat artsen hier een betere inschatting van kunnen maken als bepaalde tumoreigenschappen (moleculaire eigenschappen) worden meegewogen.

Inmiddels is bekend dat baarmoederkanker 4 typen kent, die moleculair van elkaar verschillen. Door het routinematig toevoegen van moleculaire tumortesten worden deze 4 types eenvoudig onderscheiden. Hierdoor kunnen artsen patiënten die baat hebben bij een aanvullende chemokuur waarschijnlijk beter identificeren.

Wat levert dit onderzoek op?

Uit dit onderzoek moet blijken of deze tumoreigenschappen betrouwbaar kunnen voorspellen welke patiënten het meest baat hebben bij chemotherapie. Bovendien ontwikkelen de onderzoekers een app waarmee artsen en patiënten een individueel risicoprofiel kunnen opstellen. Hiermee wordt tumoreigenschappen testen makkelijker toepasbaar in de dagelijkse praktijk.

Hoe wordt dit onderzoek uitgevoerd?

Om dit onderzoek uit te voeren verrichten de onderzoekers met behulp van tumorweefsel moleculaire testen. Het tumorweefsel is afkomstig van 676 patiënten met een agressieve vorm of hoger ziektestadium van baarmoederkanker. Zo kunnen zij de voorspellende waarde van de 4 moleculaire kankertypes en chemotherapiegevoeligheid bepalen.