En hoe gaat het nu met jou?

afgerond

Onderzoekssamenvatting

Met dit project wordt aan naasten van patiënten met gynaecologische kanker een plek geboden waar zij met hun specifieke vragen en zorgen terecht kunnen. Informele zorg gaat bij zieken primair uit naar de patiënt. Gynaecologische kanker raakt niet alleen de patiënt, maar grijpt diep in in het leven van de naasten van de patiënt. Partners worden bijvoorbeeld geconfronteerd met een verandering in de seksualiteit of met onvruchtbaarheid van hun partner of met de late gevolgen. Kinderen en andere familie worden soms geconfronteerd met de erfelijkheid van de ziekte wanneer de patiënt wordt getroffen door eierstokkanker. Naasten hebben buiten hun zorgen om en voor de patiënt ook zelf veel vragen en zorgen, die ze vaak niet met de patiënt kunnen of willen delen. Het is belangrijk dat zij ook ergens met hun vragen en zorgen terecht kunnen. Voor henzelf, maar uiteindelijk ook voor de patiënt.

Onderzoeksrichting/voorgestelde oplossing

Tijdens de looptijd worden de volgende activiteiten verricht:

  • Aanpassen/aanvullen Olijfwebsite met specifiek deel voor naasten met ervaringsverhalen en informatie
  • Het werven van naasten-vrijwilligers inclusief screening en begeleiding
  • Het opzetten van een pool van naasten-vrijwilligers die als ervaringsdeskundigen de Olijf hulplijn, email en whatsapp services en het buddy contact voor naasten bemensen

Relevantie

Uit een enquête opgezet door Olijf in 2022 onder naasten van haar vrijwilligers en op sociale media kwamen veel reacties van naasten binnen. Uit de reacties bleek dat naasten behoefte hebben aan een aantal punten die ze gemist hebben zoals contact, een luisterend oor en ervaringsverhalen. Daarnaast tips hoe met patiënten om te gaan en hoe de naasten voor zichzelf kan zorgen bij rouw en verlies. Met dit project wil Olijf hulp aan naasten bieden in deze zaken.

Onderzoeksvragen

De behoeften van naasten worden eerst geinventariseerd alvorens in verschillende fasen de gewenste uitrol van het project (website, Olijfmagazine, naasten vrijwilligers enzovoort) wordt bewerkstelligd

Onderzoeksopzet

Een projectteam bestaande uit twee academici ondersteund door een vrijwilliger gaan met dit project aan de slag

Verwachte uitkomsten

Een aangepaste website, mogelijkheden voor naasten om in contact te komen met lotgenoten en dat alle bestaande services die Olijf aanbiedt ook opengesteld zijn voor naasten

Omschrijving stappen nodig om resultaat te implementeren

Het project wordt in vier fasen voltooid: 

  1. Verzamelen informatie en werven naasten vrijwilligers
  2. Aanpassen website en uitbrengen speciale Olijfblad editie
  3. Opzetten en uitbreiden lotgenotencontact
  4. Delen best practices en evaluatie