Effectieve immunotherapie tegen borstkanker

Microscoop

Onderzoekssamenvatting

Immunotherapie is een veelbelovende behandeling voor steeds meer vormen van kanker. In 2018 ging de Nobelprijs voor Geneeskunde zelfs naar de grondleggers van immunotherapie. Hoe veelbelovend ook: voor borstkanker zijn er nog nauwelijks succesvolle toepassingen van deze behandeling. Daar willen de onderzoekers in dit KWF-project verandering in brengen.

Achtergrond

Er overlijden elk jaar ruim 3.000 mensen aan borstkanker, met name ten gevolge van uitzaaiingen. Daarom is het van groot belang om nieuwe behandelingen te ontwikkelen die uitzaaiingen kunnen behandelen en voorkomen.

Dé doorbraak in kankerbehandeling van de afgelopen jaren is immunotherapie. Daarbij wordt niet de tumor, maar het afweersysteem van de patiënt behandeld. Met het idee dat als je afweercellen een handje helpt, ze in staat zijn om kankercellen te herkennen én te vernietigen.

Voor bepaalde vormen van kanker zijn er al veelbelovende geneesmiddelen, zoals uitgezaaide huidkanker en longkanker. Voor andere vormen van kanker wordt momenteel onderzocht of het afweersysteem in staat is de tumor aan te pakken. Bij borstkanker vallen de resultaten tot nu toe tegen: slechts een kleine minderheid van de borstkankerpatiënten heeft in experimentele studies baat bij immunotherapie.

Doel

Dr. Karin de Visser is immunoloog in het Nederlands Kanker Instituut. Met haar projectgroep onderzoekt ze welke factoren bij borstkanker ervoor verantwoordelijk zijn dat immunotherapie nog niet de successen behaalt die bij andere vormen van kanker wél worden gezien.

Plan van aanpak

Uit vooronderzoek blijkt dat borstkankercellen diverse trucs gebruiken om het afweersysteem om de tuin te leiden. Zo scheiden ze bepaalde stoffen uit die de afweercellen (T-cellen) lam leggen.
Met behulp van borstkankerweefsel van patiënten, en proefdieren met uitgezaaide borstkanker, willen de onderzoekers in dit project de interactie tussen het afweersysteem en kankercellen onderzoeken, en die kennis gebruiken om de beste immuno-medicijnen te vinden voor de bestrijding van borsttumoren en uitzaaiingen.

Relevantie voor de patiënt

Dit project zal nieuwe inzichten opleveren in hoe immunotherapie kan worden ingezet om uitgezaaide borstkanker te bestrijden. Door de hechte samenwerking met medisch oncologen in het Antoni van Leeuwenhoek kan deze kennis bovendien snel worden doorvertaald naar klinische studies bij borstkankerpatiënten.