Een bloedtest voor neuroblastoom

Microscoop

Onderzoekssamenvatting

In dit project slaan onderzoekers internationaal de handen ineen om een bloedtest te ontwikkelen voor een behandeling op maat bij neuroblastoom.

Gepubliceerd op 9 augustus 2019

Doel van dit onderzoek

In dit internationale onderzoek werken topwetenschappers uit Nederland, Frankrijk, Duitsland, Spanje, Oostenrijk en België samen aan de ontwikkeling van een bloedtest die moet leiden tot effectievere behandeling met meer kans op genezing voor kinderen met neuroblastoom.

Waarom is dit onderzoek nodig?

Ongeveer 600 kinderen per jaar  krijgen de diagnose kanker. Kanker bij kinderen is een zeldzame aandoening. Hoewel steeds meer kinderen overleven, laten sommige kankersoorten zich maar moeilijk bedwingen. Neuroblastoom, een kwaadaardige tumor van het zenuwstelsel eist jaarlijks meerdere kinderlevens. Meestal omdat de behandeling niet aanslaat of de tumor na behandeling toch weer terugkeert.

Nu is het zo dat tumoren DNA achterlaten in de bloedbaan. De onderzoekers willen in dit project dit DNA opsporen en analyseren. Daarvoor hebben ze de beschikking over bloedmonsters van patiënten, en ze weten ook hoe die patiënten zijn behandeld en of dat goed heeft gewerkt.

Op die manier kunnen ze het effect van de behandeling in de gaten houden. Een daling van het tumor-DNA in bloed is gunstig, maar je kunt ook tijdig zien of een tumor wel of niet weg is en zelfs of deze terugkeert. Ze verwachten bovendien uit DNA te kunnen aflezen welke behandeling de beste kans van slagen heeft.

Wat levert dit onderzoek op?

Als het lukt om een bloedtest te ontwikkelen, stelt dat artsen in staat om de behandeling nauwkeurig af te stemmen op de patiënt. De verwachting is dat een dergelijke test betere inzichten geeft op reactie op de behandeling en kans op genezing. Een bijkomend voordeel is dat een bloedtest minder ingrijpend is dan huidige alternatieven zoals een biopsie (afname van een stukje tumorweefsel) of andere inwendige onderzoeken.